Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Algemene Gezondheidszorg

28 oktober 2016

AGZ regelt de inzet van onafhankelijke artsen bij onderzoek van slachtoffers van zedendelicten en geweld, bij ambtelijke lijkschouwingen en bij keuringen (in verband met bijzondere bijstand, parkeervergunningen, schuldsanering, huisvesting en leerlingenvervoer). Forensische artsen van AGZ houden spreekuren in detentiecentra en zij verlenen samen met verpleegkundigen medische zorg aan arrestanten in cellencomplexen van de politie.

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200 1000 CE Amsterdam
secretariaat forensische geneeskunde (020) 555 5365
secretariaat medische keuringen (020) 555 5505
fax (020) 555 5106
agzsecretariaat@ggd.amsterdam.nl