Hart en Ziel

Sociaal-emotionele problemen van kinderen dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden onderkend en aangepakt. Het geringe bereik van preventie is echter momenteel het belangrijkste knelpunt in de strijd tegen sociaal-emotionele problemen. Hart en Ziel is een werkwijze binnen het primair onderwijs waar kinderen met een verhoogde kans op sociaal-emotionele problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zonodig toegeleid naar (veelbelovende en effectieve) preventieprogramma.

Jaarlijks wordt het sociaal-emotionele welbevinden en de sociale veiligheid van kinderen in kaart gebracht met onder andere de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) en de Vragenlijst Sociale Veiligheid die door de leerkracht wordt ingevuld. Met behulp van de module 'Aanpak in de klas' kan de leerkracht kijken hoe hij/zij het kind het beste kan ondersteunen.

De intern begeleider bekijkt (met het zorgteam) de kinderen die op deze vragenlijsten hoog scoren. Ouders van kinderen die iets extra's nodig hebben worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider en/of de Ouder en Kind adviseur. Samen besluiten zij om het kind al dan niet toe te leiden naar een passend preventieprogramma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de JeugdPreventiewijzer. De Jeugdpreventiewijzer geeft een overzicht van alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in Amsterdam worden aangeboden.

Doel

Volgen van het sociaal-emotioneel welbevinden en sociale veiligheid van kinderen. Vroegsignalering en aanpak van sociaal-emotionele problemen en sociale (on) veiligheid op school. Toeleiden naar preventieve zorg.

Doelgroep

Basisschoolkinderen in groep 1 t/m 8.

Website

Hart & Ziel

Meer informatie