Pad tot huidige pagina

Nota Volksgezondheid Amsterdam 2017-2020

7 februari 2018

We hebben al best wat bereikt in de stad; het gaat goed met de gezondheid van de Amsterdammers. Ze roken steeds minder, hebben minder overgewicht en worden steeds ouder. De meeste Amsterdammers voelen zich ook gezond. Tegelijkertijd zijn er nog steeds hardnekkige gezondheidsverschillen tussen groepen Amsterdammers. Met het beleid uit de nota volksgezondheid wil de gemeente juist deze verschillen verkleinen.

De gemeente wil de gezondheid van Amsterdammers verbeteren en voorkomen dat zij ziek of zieker worden. Om dit te bereiken nemen we allerlei maatregelen. Deze maatregelen richten zich vooral op die oorzaken van ziekte en sterfte die een relatief grote impact hebben op de gezondheid van Amsterdammers en samenhangen met de gezondheidsverschillen tussen Amsterdammers onderling. Dit betekent dat we de komende jaren blijven inzetten op de thema’s: gezond gewicht en een actieve leefstijl, roken en alcoholgebruik, en angst en depressie. Nieuw is daarbij de aandacht voor het thema eenzaamheid.

Marathon

Wethouder Eric van der Burg in de inleiding van de nota: “Vier jaar geleden schreef ik al dat het verbeteren van de gezondheid van Amsterdammers geen sprint maar een marathon is. Gedrag en gezondheid veranderen we niet van vandaag op morgen. Daarnaast laten de cijfers zien dat de focus op gezondheidsachterstanden nog altijd urgent is.”

Gezondheidsverschillen

De gezondheidsproblemen zijn geografisch niet gelijk verdeeld over de inwoners van Amsterdam. In bepaalde gebieden voelen mensen zich gezonder dan in andere gebieden en ervaren ze meer regie over hun eigen leven. Ook zijn er grote verschillen in gezondheid tussen Amsterdammers als we kijken naar het opleidingsniveau. Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden is gemiddeld zes jaar en de verschillen in gezonde levensjaren zijn nog groter.

Cijfers

In De Pijp/Rivierenbuurt drinken volwassenen bijvoorbeeld duidelijk meer alcohol (15,9% drinkt overmatig) dan in Geuzenveld-Slotermeer (7,5% drinkt overmatig). In dit laatste gebied zien we echter dat bewoners minder bewegen vergeleken met bijvoorbeeld Oud-Zuid (47,7% versus 27,6%). De geografische spreiding van gezondheidsverschillen heeft een relatie met  bepaalde demografische variabelen zoals de sociaaleconomische status. Kijk voor meer cijfers en inzicht hierin op ggdgezondheidinbeeld.nl.

Extra aandacht voor toegankelijkheid

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is een motie aangenomen. Bij de uitvoering van de nota zal extra aandacht besteed worden aan  de toegankelijkheid van het beleid voor laagopgeleiden, laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal niet spreken. En verhoudingsgewijs meer te investeren in die wijken waar de sociaaleconomische omstandigheden slechter zijn.