Pad tot huidige pagina

Nota Volksgezondheid Amsterdam 2017-2020

De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht iedere gemeente tot het opstellen van een nota lokaal gezondheidsbeleid met daarin de ambities, keuzes en prioriteiten op het gebied van volksgezondheid en collectieve preventie. De nota 'Preventief verbinden: winst voor Amsterdam én Amsterdammers - Nota Volksgezondheid Amsterdam 2017 (PDF, 470 kB)-2020' is in januari 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat beschreven welke thema's prioriteit krijgen in het preventieve gezondheidsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Doel

Het eerste doel van de nota Volksgezondheid is om de gezondheid van alle Amsterdammers te bevorderen en het tweede doel is om de gezondheidsverschillen tussen lager- en hoogopgeleiden in te lopen.

Doelgroep

Alle Amsterdammers, maar er is specifieke aandacht voor Amsterdammers met een gezondheidsachterstand.