Pad tot huidige pagina

Amsterdamse Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025

Een goede gezondheid is voor veel Amsterdammers geen vanzelfsprekendheid, en gezondheid is ongelijk verdeeld over de stad. De Amsterdamse Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025: Veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad beschrijft de aanpak van de gemeente Amsterdam om de gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen.

Dit doen we door vol in te zetten op preventie. Het streven is een gelijke kans voor alle Amsterdammers, ongeacht leeftijd, achtergrond en opleiding, om veerkrachtig en gezond op te groeien en in goede gezondheid ouder te worden.

U kunt de volledige nota hier downloaden: