Actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam

In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam opgesteld. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met alle bij hepatitis B en C preventie en zorg betrokken partijen in de stad. Het actieplan omvat een Doelstellingenkaart en drie Actiekaarten.

Deze Doelstellingenkaart geeft de gezamenlijke doelstellingen weer van de betrokken partijen voor vijf thema’s: bewustwording, preventie, opsporing, behandeling en zorg, positieve gezondheid.

De Actiekaarten beschrijven de acties die de partijen nodig achten. Acties zijn opgesteld voor drie doelgroepen: mannen die seks hebben met mannen, migranten en druggebruikers. Op de Actiekaarten zijn ook algemene acties geformuleerd die voor  zowel deze drie groepen als ook kleinere doelgroepen, zoals ontvangers van bloedproducten, gelden. De Argumentenfabriek maakte deze kaarten op basis van denksessies met deskundigen uit het veld.

> Doelstellingenkaart Hepatitis B en C in Amsterdam (PDF, 696 kB)

Deelnemers_bijeenkomsten virale hepatitis_2016 (PDF, 64 kB)