Amsterdamse Cohort Studies (ACS)

Amsterdamse Cohort Studies (ACS)

De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) met betrekking tot hiv infectie zijn gestart kort nadat de eerste gevallen van aids gediagnosticeerd waren in Nederland. Sinds 1984 worden mannen die seks hebben met mannen (MSM) geïncludeerd in een prospectieve cohort studie. Deze studie loopt nog steeds. Een tweede cohort onder druggebruikers werd geïnitieerd in 1985 en is in 2016 gesloten.

Doel

Het oorspronkelijke doel van de ACS was het onderzoeken van het natuurlijk beloop, het ontstaan en ontwikkelen van hiv-1 infectie, het in kaart brengen van de prevalentie, incidentie en risicofactoren voor hiv-1 infectie en aids, en het ontwikkelen en evalueren van interventies. In recente jaren is de focus verbreed naar de epidemiologie en het natuurlijk beloop van andere bloed- en seksueel overdraagbare infecties en infecties die van belang zijn voor de doelgroep.

Vanaf het begin heeft het onderzoek binnen de ACS een multidisciplinaire aanpak (epidemiologie, sociale wetenschappen, virologie, immunologie en klinische geneeskunde). Deze unieke samenwerking is zeer productief geweest, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis en het begrip van zeer veel verschillende aspecten van hiv-1 infectie. Deze expertise heeft ook bijgedragen aan de verbeteringen in preventie, diagnose en management van hiv infectie.

Deelnemers vullen elke 3 tot 6 maanden een gestandaardiseerde vragenlijst in waarmee informatie verzameld wordt over demografie, gezondheid, seksueel gedrag, drugsgebruik en psychosociale factoren. Daarnaast wordt er bloed afgenomen voor diagnostische tests en opslag. In het verleden hebben er meer dan 1500 drugsgebruikers meegedaan aan de studie. Het aantal MSM dat sinds de start van de studie heeft meegedaan is meer dan 3000 en van hen zijn er meer dan 650 in actieve follow-up.

Samenwerking

  • GGD Amsterdam
  • Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC
  • Medisch Centrum Jan van Goyen
  • DC klinieken Lairesse

De ACS is onderdeel van de Stichting HIV monitoring en wordt financieel ondersteund door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Vele (internationale) publicaties en proefschriften zijn uit dit samenwerkingsverband voortgekomen.

Meedoen aan de ACS?

www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/projecten/meedoen-cohort-studies

en op www.cohortstudies.nl