Amsterdamse Cohort Studies (ACS)

De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) met betrekking tot hiv infectie en aids zijn gestart kort nadat de eerste gevallen van aids gediagnosticeerd waren in Nederland. Sinds 1984 zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM) geïncludeerd in een prospectieve cohort studie. Een tweede cohort onder druggebruikers werd geïnitieerd in 1985.

Doel

Het oorspronkelijke doel van de ACS was het onderzoeken van het natuurlijk beloop, het ontstaan en ontwikkelen van hiv-1 infectie, het in kaart brengen van de prevalentie, incidentie en risicofactoren voor hiv-1 infectie en aids, en het ontwikkelen en evalueren van interventies. In recente jaren is de focus verbreed naar de epidemiologie en het natuurlijk beloop van andere bloed- en seksueel overdraagbare infecties.

Vanaf het begin heeft het onderzoek binnen de ACS een multidisciplinaire aanpak (epidemiologie, sociale wetenschappen, virologie, immunologie en klinische geneeskunde). Deze unieke samenwerking is zeer productief geweest, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis en het begrip van zeer veel verschillende aspecten van hiv-1 infectie. Deze expertise heeft ook bijgedragen aan de verbeteringen in preventie, diagnose en management van hiv infectie.

Deelnemers vullen elke 3 tot 6 maanden een gestandaardiseerde vragenlijst in waarmee informatie verzameld wordt betreffende medische voorgeschiedenis, seksueel gedrag en druggebruik, onderliggende cognities bij MSM, depressie, en demografie. Daarnaast wordt er bloed afgenomen voor diagnostische tests en opslag. Er zijn meer dan 2500 MSM en 1500 druggebruikers geïncludeerd in de ACS; waarvan er respectievelijk meer dan 600 en 250 in actieve follow-up.

Samenwerking

  • GGD Amsterdam
  • AMC/UvA
  • Sanquin Blood Supply Foundation
  • UMCU
  • Medisch Centrum Jan van Goyen

De ACS zijn onderdeel van de Stichting HIV monitoring en worden financieel ondersteund door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Vele (internationale) publicaties en proefschriften zijn uit dit samenwerkingsverband voortgekomen. Deze vindt u in de database van de Amsterdam Cohort Studies.

Meer informatie

www.amsterdamcohortstudies.org