Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS) cohort

In 2010 zijn het AMC en de GGD Amsterdam het HELIUS (Healthy Life in an Urban Setting) onderzoek gestart.

Doel

Het primaire doel van het HELIUS onderzoek is inzicht te verschaffen in etnische gezondheidsverschillen en hun oorzaken, met de focus op hart- en vaatziekten, infectieziekten en de mentale gezondheid. Westerse Europese gemeenschappen worden als gevolg van immigratie etnisch meer divers. Een etnisch diverse populatie geeft de mogelijkheid om de oorzaken van (chronische) ziektes, inclusief de interactie tussen nature en nurture, te onderzoeken. Daarnaast kan de ontwikkeling van gezondheidsmaatregelen alleen aansluiten bij de vraag van de verschillende etnische groepen, wanneer we een gedetailleerd inzicht van hun behoeften hebben.

De verschillende etnische groepen die hieraan mee doen zijn mensen van Nederlandse, Creools-Surinaamse, Javaans/Hindoestaans Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst.

HELIUS zal 5.000 individuen van elke etnische groep includeren, gebaseerd op een multi-generation design. Er is een random sample genomen van het bevolkingsregister in Amsterdam, gestratificeerd voor etniciteit. Deelnemers worden geïnterviewd over hun gezondheid en lichamelijk onderzocht. Biologische monsters worden verzameld, geanalyseerd en opgeslagen (biobank, inclusief DNA) voor toekomstig gebruik. Elke 5 jaar worden de deelnemers uitgenodigd voor follow-up onderzoek. Daarnaast wordt er op individueel niveau gelinkt met regulier verzamelde data als mortaliteit cijfers, ziekenhuis bezoeken, etc. In november 2013 heeft HELIUS de 10.000ste deelnemer geïncludeerd.

Meer informatie

www.heliusstudie.nl