Privacy bij de afdeling Onderzoek

Omgang met persoonsgegevens en andere gegevens die wij van u verzamelen in wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Onderzoek gebruikt uw gegevens alleen voor wetenschappelijk onderzoek, en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw medische uitslagen en antwoorden op vragenlijsten worden gecodeerd en niet aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld. Wij garanderen dat de gegevens nooit tot u te herleiden zijn.

Hoe beschermen wij uw privacy?

De afdeling Onderzoek houdt zich aan de privacywet, de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Privacyreglement van de GGD. Dat betekent dat wij nooit gegevens delen waaruit op te maken is over wie het gaat. In de media en wetenschappelijke tijdschriften publiceren we alleen resultaten over groepen, nooit over personen. En als we samenwerken met andere onderzoekers en met hen gegevens uitwisselen, ontvangen zij nooit uw persoonlijke gegevens.

Is het gebruik van e-mail veilig?

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt als u daar toestemming voor heeft gegeven. De onderzoeksverpleegkundigen kunnen uw e-mail adres gebruiken om afspraken te plannen, een herinnering te sturen, of de nieuwsbrief te versturen. Weblinks naar vragenlijsten worden ook via e-mail verstuurd. De weblink is alleen voor u. De antwoorden die u via deze link invult worden gekoppeld aan uw studie-code. Uw naam, adres of e-mailadres worden nooit gekoppeld aan de antwoorden op de vragenlijst, dus ook niet wanneer u de vragenlijst via de e-mail invult.

Bewaartermijnen, verwijdering en wijziging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zo snel mogelijk na het beëindigen van de studie waaraan u meedoet verwijderd. De bewaartermijnen kunnen per studie verschillen. Informatie over hoe het precies zit bij de studie waaraan u meedoet of mee wilt doen kunt u vinden in de deelnemersinformatie van de betreffende studie. Als u tijdens de studie van gedachten verandert over studie deelname, het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen heeft over privacy, neem dan contact op met de verpleegkundige van uw studie.

Privacyverklaringen studies

ACS
CONTROL