Pad tot huidige pagina

Dierplagen

Afbeelding

Waar de mens is, is de rat. Ook hier in Amsterdam.

Maar te veel ratten in de stad geeft overlast. Met een aantal simpele dingen kunt u de overlast van ratten tegengaan.

De GGD geeft voorlichting aan gemeente en inwoners om overlast tegen te gaan en te voorkomen. Samen met de gemeente pakken we hotspots aan waar veel meldingen over binnenkomen.

Verboden om dieren te voeren

Om overlast door ratten te verminderen, is het sinds april 2022 in heel Amsterdam verboden dieren te voeren. Als u toch voert riskeert u een boete van €70,-. Voeren is slecht voor de vogels. Vogels kunnen heel goed voor zichzelf zorgen en hebben ons brood niet nodig. Dus riskeer geen boete door het voeren van dieren in de stad.

Hoe kunt u zelf overlast van ratten voorkomen?

In de buurt

 • Laat geen zwerfvuil achter op straat en in het park, gooi het in de afvalcontainer of prullenbak. Zet zakken nooit naast maar direct in de afvalcontainer op straat.
 • Zwerfvuil en vuilniszakken bevatten vaak eetbaar afval, hier komen de ratten op af.
 • Gooi etensresten in de afvalbak en niet op straat, ergens in een park of een groenstrook.

In huis

 • Maak bij uw woning openingen dicht. Denk aan onder andere buitenmuren, kapotte luchtroosters, kruipruimte en defecte regenwaterafvoer.
 • Ook een opgeruimde en schone tuin en balkon helpt tegen overlast. Snoei struiken vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is. Ratten hebben dan geen plek om te schuilen of een nest te maken.
 • Laat geen etensresten achter in en rond uw woning. Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bakken.

Verspilling

 • Ga verspilling tegen: koop niet meer voedsel dan nodig is en vries brood en eten dat over is in.
 • U kunt oud brood weggooien in een broodbak. Er wordt dan groene energie van gemaakt.
  Bekijk hier de Kaart met broodbakken

Meld vooral de bron voor rattenoverlast: waar ziet u voedselvervuiling of waar wordt er overmatig gevoerd. Denk bijvoorbeeld mee met uw woningbouwvereniging hoe een binnentuin mooi en groen is in te richten, maar ratten minder kans geeft om er holen te maken.

Als uw buren ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen.

Melden van overlast van ratten of andere plaagdieren

Meld overlast bij de gemeente

Voor het melden van overlast van ratten of andere plaagdieren in de openbare ruimte of in en rond uw huis kunt u een melding doen bij de gemeente: meldingen.amsterdam.nl.

U kunt uw melding ook op een andere manier doorgeven:

 • Bel 14 020, het informatienummer van de gemeente
 • Aan de balie bij uw Stadsloket

Eikenprocessierups

Melding maken van nesten van de eikenprocessierups kan via de website www.amsterdam.nl/eikenprocessierups of telefonisch via 14 020.

Bedrijven voor plaagdierbeheersing

U kunt bedrijven voor plaagdierbeheersing vinden via internet.
Deze zijn te vinden op de sites van de branchevereniging www.nvpb.org of via www.KAD.nl .