Pad tot huidige pagina

Dierplagen

Afbeelding

Waar de mens is, is de rat. Ook hier in Amsterdam.

Maar te veel ratten in de stad geeft overlast. Met een aantal simpele dingen kunt u de overlast van ratten tegengaan.

De GGD geeft voorlichting aan gemeente en inwoners om overlast tegen te gaan en te voorkomen. Samen met de gemeente pakken we hotspots aan waar veel meldingen over binnenkomen.

Verboden om dieren te voeren

Om overlast door ratten te verminderen, is het sinds april 2022 in heel Amsterdam verboden dieren te voeren. Als u toch voert riskeert u een boete van €70,-. Voeren is slecht voor de vogels. Vogels kunnen heel goed voor zichzelf zorgen en hebben ons brood niet nodig. Dus riskeer geen boete door het voeren van dieren in de stad.

Hoe kunt u zelf overlast van ratten voorkomen?

 • Maak bij uw woning openingen dicht. Denk aan onder andere kapotte luchtroosters, kruipruimte en defecte regenwaterafvoer. Als uw kruipruimte doorgangen heeft naar uw buren maak deze dan dicht.
 • Ook een opgeruimde en schone tuin en balkon helpt tegen overlast. Snoei struiken vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is. Ratten hebben dan geen plek om te schuilen of een nest te maken.
 • Heeft u een geveltuin? Houd deze dan goed schoon en voorkom de aanwezigheid van zwerfvuil.
 • Gebruik bij een geveltuin bijvoorbeeld een laag grind of andere wering om te voorkomen dat ratten via deze weg in of onder de woning kunnen komen.
 • Wees alert bij klimbeplanting langs uw huis met openstaande ramen en deuren.
 • Een moestuin trekt ratten aan. Ook de inhoud van een composthoop is erg aantrekkelijk voor ratten. Zorg voor voldoende afstand tot uw woning en voor een goed afgesloten composthoop.
 • Laat geen etensresten achter in en rond uw woning. Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bakken.
 • Op meer dan 40 plekken in de stad staan broodbakken. Hier kunt u uw broodresten apart weggooien. Gooi uw oude brood zonder verpakking in de broodbak. Er wordt groene energie van gemaakt.

Zwerfvuil en vuilniszakken bevatten vaak eetbaar afval, hier komen de ratten op af:

 • Laat geen etensresten of zwerfvuil achter op straat, in het park of in een groenstrook. Gooi het netjes weg.
 • Zet vuilniszakken nooit naast maar direct in de goede afvalcontainer.
 • Als uw buren ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen.

Melden van overlast van ratten of andere plaagdieren

Meld overlast bij de gemeente

Voor het melden van overlast van ratten of andere plaagdieren in de openbare ruimte of in en rond uw huis kunt u een melding doen bij de gemeente: meldingen.amsterdam.nl.

U kunt uw melding ook op een andere manier doorgeven:

 • Bel 14 020, het informatienummer van de gemeente
 • Aan de balie bij uw Stadsloket

Eikenprocessierups

Melding maken van nesten van de eikenprocessierups kan via de website www.amsterdam.nl/eikenprocessierups of telefonisch via 14 020.

Bedrijven voor plaagdierbeheersing

U kunt bedrijven voor plaagdierbeheersing vinden via internet.
Deze zijn te vinden op de sites van de branchevereniging www.nvpb.org of via www.KAD.nl .