Pad tot huidige pagina

Huismuizen

1 juli 2021

In huis is de huismuis de meest algemene muizensoort. Huismuizen zijn, net als de bruine rat, alleseters.

Ze kunnen door openingen van 0,5 cm het huis binnenkomen, zoeken een hol vaak in afgesloten veilig plekken, zoals onder of achter kasten, in ruimten tussen muren, tussen plafonds enzovoort. Ze lopen vaak langs de randen van de ruimten en laten grijszwarte buiksmeersporen en muizenkeutels achter op de plekken waar ze langskomen. Een natuurlijke vijand van de huismuis is de kat.

Wat kunt u zelf doen om overlast van muizen te voorkomen?

De volgende maatregelen kunt u zelf nemen om een plaag te voorkomen en ervoor te zorgen dat bestrijding met gif of vangen met een muizenval niet noodzakelijk wordt:

  • Zorg ervoor dat muizen rondom uw woonomgeving geen voedsel vinden. Dit geldt ook voor de schuur, de tuin, de parkeerplaats en plaatsen waar afval wordt opgeslagen.
  • Laat materialen en rommel niet langdurig liggen, want dit biedt muizen de gelegenheid een nest te maken.
  • Bewaar afval in goed afsluitbare bakken voordat het wordt afgevoerd. Hetzelfde geldt voor voedsel dat u binnen bewaart.
  • Zorg dat muizen niet kunnen binnenkomen via bijvoorbeeld openingen (groter dan 0,5 cm) in buitenmuren, luchtroosters, niet goed afgesloten deuren, ramen, naden en kieren. Ook kunt u grove stalen sponzen gebruiken. Muizengif wordt niet meer verkocht bij het adviespunt.
  • Zorg dat muizen op straat geen etensresten vinden. Voer vogels daarom alleen natuurlijk voedsel en zoveel als ze per keer kunnen opeten.
  • Katten zijn over het algemeen uitstekende muizenvangers. Uw woning wordt minder aantrekkelijk zodra muizen hebben geroken dat er een kat in huis is.

Maar: Wilt u niet zelf de werings- en bestrijdingsmaatregelen uitvoeren? Dan kunt u contact opnemen met een gediplomeerd dierplaagbeheerser. Zie voor een lijst met gecertificeerde bedrijven de website van de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland, www.nvpb.org/home.