Ratten

Lijst

Ratten horen bij de stad. Maar ze kunnen ook zorgen voor overlast. Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de overlast van ratten verminderen.

Voorkomen van rattenoverlast

In huis

  • Houd ze buiten. Maak bij uw woning openingen dicht. Denk aan onder andere kapotte luchtroosters, kruipruimte en defecte regenwaterafvoer. Als uw kruipruimte doorgangen heeft naar uw buren maak deze dan dicht.

In de openbare ruimte

  • Laat geen etensresten of zwerfvuil achter op straat, in het park of in een groenstrook. Gooi het netjes weg.
  • Zet vuilniszakken nooit naast de afvalcontainer.
  • Hebben uw buren ook overlast van ratten?  Bespreek dan met hen deze maatregelen.

In tuinen

  • Heeft u of wilt u een (gevel)tuin? Houd deze dan goed schoon en voorkom de aanwezigheid van zwerfvuil.
  • Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond uw huis. Laat rommel niet lang liggen. Dat biedt materiaal en beschutting om een nest te maken.
  • Zorg dat compost niet bereikbaar voor ratten is.

Ratten melden bij de gemeente

U kunt overlast van ratten in de openbare ruimte of in en rond uw huis melden bij de gemeente.

Maak een melding

Lukt het niet om een melding te maken? Bel 14 020

Lijst

Bekijk hier de video van Team Dierplaagbeheersing

Bekijk hier de video Gezonde leefomgeving voor alle Amsterdammers

Meer informatie