Ratten

Lijst

Ratten horen bij de stad. Maar ze kunnen ook zorgen voor overlast. Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de overlast van ratten verminderen.

Voorkomen van rattenoverlast

In de openbare ruimte

  • Laat geen etensresten of zwerfvuil achter op straat, in het park of in een groenstrook. Gooi het netjes weg.
  • Biedt huisvuil op de afgesproken manier aan. Zet vuilniszakken nooit naast de afvalcontainer.

In en rondom huis

  • Houd ze buiten. Maak openingen, scheuren of kieren in muren, vloeren en plafonds van uw woning dicht met bijvoorbeeld fijn gaas of staalwol. Denk aan openingen voor leidingen en buizen in de vloer, zoals in de meterkast en in de keuken
  • Repareer kapotte luchtroosters en afvoeren voor regenwater. Als er in uw kruipruimte openingen voor leidingen en buizen, gaten in muren en doorgangen naar uw buren zitten, maak die dan dicht als dat kan.
  • Bewaar voedsel en voer voor huisdieren zoveel mogelijk in afsluitbare bakken.
  • Zet geen vuilniszakken op het balkon of in de tuin.
  • Laat in en rond huis geen rommel liggen. Ratten kunnen eronder schuilen en nesten mee maken.

In tuinen

  • Haal zwerfval uit uw (gevel)tuin.
  • Zorg dat ratten niet bij compost kunnen komen.
  • Haal fruit weg dat in de tuin op de grond is gevallen.

Als uw buren ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen deze maatregelen.

Ratten melden bij de gemeente

U kunt overlast van ratten in de openbare ruimte of in en rond uw huis melden bij de gemeente.

Maak een melding

Lukt het niet om een melding te maken? Bel 14 020

Lijst

Bekijk hier de video van Team Dierplaagbeheersing

Bekijk hier de video Gezonde leefomgeving voor alle Amsterdammers

Meer informatie