Ratten

Bruine rat

De meest voorkomende rat in Amsterdam is de bruine rat. Deze rat leeft in en bij woningen, in het rioolstelsel, langs slootkanten en onder struiken. Op deze plekken maken ze een stelsel aan gangen en holen. In de vrije natuur leeft de bruine rat aan slootkanten en in moerassen.

Zwarte rat

Soms komen er in de haven zwarte ratten via schepen mee. Zwarte ratten leven meer hoog in gebouwen. In het zuiden van Nederland leven ze ook in woningen.

Voedselafval

De bruine rat eet vaak van het voedsel dat wij achterlaten. Op de plekken waar ratten gezien worden is dan ook vaak voedselafval van bewoners of bedrijven te vinden. In oude wijken kunnen ze in de kruipruimte leven en voedsel in huizen vinden. In de naoorlogse wijken buiten de ring leven ze soms in groepen in het groen van de binnentuinen, waar voedselresten met name voor ze te vinden zijn. In de natuur leven ze van voedsel dat in het water of aan de kanten te vinden is.

Bestrijding

Ratten worden door de gemeente alleen bestreden op locaties waar zij te veel schade kunnen veroorzaken of een reëel gezondheidsrisico kunnen vormen. Over het algemeen is dat risico vrij klein. Bestrijden heeft geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven. In de natuur worden ratten niet bestreden omdat ze hier prooi zijn van roofdieren zoals uilen en martersoorten.