Pad tot huidige pagina

Richtlijn Excited Delirium Syndroom (EDS)

Lijst

Het excited delirium syndroom (EDS) kenmerkt zich door extreem agressief gedrag en het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en hulpverleners. De persoon lijkt buitengewoon sterk, wordt niet moe ondanks sterke inspanning en is ongevoelig voor pijn.

Lijst

Medisch gezien is sprake van oververhitting (hyperthermie), verzuring (metabole acidose) en rhabdomyolyse (afbraak van spierweefsel). Een vechtpartij met de politie of hulpverleners kan de opwinding verergeren en het hart extreem belasten.

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van de richtlijn was het overlijden van personen met EDS-verschijnselen in Amsterdam in het verleden.

Voor wie is deze richtlijn

  • Forensisch artsen
  • Politie
  • Personeel op spoedeisende hulpafdelingen
  • Ambulancedienst
  • Meldkamer
  • Psychiatrische crisisdienst

Samenvatting richtlijn

  • De belangrijkste boodschap van de richtlijn is om personen die in een acute opwindingstoestand verkeren niet naar een politiebureau te vervoeren, maar naar een ziekenhuis te brengen.
  • De-escalerend optreden is van groot belang om verdere opwinding en overbelasting van het hart te voorkomen.
  • Daarnaast is snelle sedatie met behulp van benzodiazepines in een gecoördineerde actie tussen de betrokken hulpverleners geïndiceerd.

De richtlijn biedt per beroepsgroep concrete aanbevelingen met betrekking tot de omgang en de behandeling van personen met verschijnselen van EDS.