Pad tot huidige pagina

Aanmelden ziekenboeg

15 augustus 2022

Werkwijze van aanmelden Ziekenboegen Amsterdam

De Aak van HVO Querido en de Majoor Bosshardtburgh van het Leger des Heils zijn ziekenboegvoorzieningen voor daklozen bij wie primair sprake is van een tijdelijke zorgvraag. Het betreft meestal een intercurrente aandoening waarvoor behandeling i.c.m dakloosheid niet/slecht mogelijk is. Secundair is sprake van meerdere (chronische) langbestaande hulpvragen binnen meerdere domeinen. Diagnostiek, multidisciplinaire behandeling en een geïntegreerd behandeltraject is vaak noodzakelijk. In Amsterdam bieden bovengenoemde ziekenboegen deze specifieke multidisciplinaire zorg onder leiding van een GGD arts.

Doelgroep

Dakloze patiënten bij wie tijdelijke nazorg noodzakelijk is.

Hoofdbehandelaar

Gedurende het verblijf in de ziekenboeg, is de GGD/ziekenboegarts medisch eindverantwoordelijk.
Het aanvankelijke behandelplan is onderhevig aan het zorgplan van de ziekenboeg. De arts biedt in samenwerking met een Physician Assistant en een verpleegkundige van de GGD zowel huisartsen- als verslavingszorg.

 • Voor de duur v/d opname wordt de bestaande huisartsenzorg overgenomen door de GGD.
 • Bij ontslag na een kortdurende opname (3-6 mnd) wordt patiënt weer terugverwezen naar de aanvankelijke hoofdbehandelaar. Eventueel ook opnieuw aangemeld bij de huisarts.
 • Bereidheid om (tijdelijk) in te schrijven als dr Valckenier patiënt (huisartsen zorg via GGD)
 • Medicatie in beheer ziekenboeg en inname onder toezicht
 • Voor een ziekenboegopname is in principe een voorliggend somatische probleem vereist.

Contra indicaties voor de ziekenboeg

 • Patiënt heeft een eigen woning
 • Chronische zorgbehoefte is alleen geïndiceerd ter overbrugging en niet zonder vervolgtraject.
 • Bij niet rechthebbende patiënt is opname slechts mogelijk op medische indicatie i.c.m. akkoord veldregie(GGD) en HvO/LdH.
 • Verpleegtechnische handelingen waarvoor 24 uurs-aanwezigheid van verpleegkundige vereist is.
 • 24-uurs toezicht noodzakelijk voor wat betreft gedrag en /of cognitie. (BOPZ maatregel)
 • Volledige ADL-afhankelijkheid, m.n. t.a.v. vocht/voeding inname en toiletgang. (basiszorg).(Acute) toestand waarvoor diagnostiek en behandeling noodzakelijk zijn in 2e-lijns setting. Patiënt heeft een CIZ indicatie voor een behandeling en verblijf (verpleeghuis, RIBW).

Aanmelding

Alleen een volledig & digitaal ingevuld formulier wordt in behandeling genomen!
Formulier aanmelden ziekenboeg  (DOCX, 22 kB)
Het digitaal ingevuld formulier plus bijlagen versturen via de ZorgMail naar ziekenboegaanmelding@ggd.amsterdam.nl.

U ontvangt doorgaans dezelfde dag een ontvangstbevestiging en binnen drie werkdagen een inhoudelijke reactie. De reactie kan bestaan uit een toewijzing of een afwijzing voor een plek in een ziekenboeg. Een toewijzing is onder voorbehoud van een opnamescreening voorafgaande aan de plaatsing. Ook kan om meer informatie worden verzocht om de aanmelding beter te kunnen beoordelen. Aanmelding kan niet op nationale feestdagen.

Voor overleg kunt u een e-mail sturen naar ziekenboegaanmelding@ggd.amsterdam.nl. In geval van spoed kunt u contact opnemen met (020) 555 9427.

Ziekenboegzorg is nazorg; houd er rekening mee dat indiceren enkele dagen duurt en er mogelijk een wachtlijst is. Vraag op tijd een beoordeling aan!