Pad tot huidige pagina

Huisartsenpraktijk Dr. Valckenier

Huisartsenzorg van de GGD

De GGD biedt huisartsenzorg vanuit huisartsenpraktijk Dr. Valckenier. Deze huisartsenpraktijk is er speciaal voor Amsterdammers die in de reguliere huisartsenzorg moeilijk in zorg komen of in zorg te houden zijn. Vaak gaat het om mensen met multi-problematiek, waaronder complexe sociaal-maatschappelijke problemen zoals dakloosheid, veelal in combinatie met verslavings-, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Het aanbod is gelijk aan dat van een reguliere huisartsenpraktijk, met extra inzet op multidisciplinaire samenwerking met betrokken zorgpartners en zo nodig de inzet van bemoeizorg. Zodra de situatie van patiënt verandert en het niet meer nodig is om iemand bij Dr. Valckenier in zorg te houden, zal altijd worden toegewerkt en bemiddeld naar inschrijving in een huisartsenpraktijk in de buurt van de patiënt.

Voor deze mensen is huisartsenpraktijk  Dr. Valckenier bedoeld

Mensen (gedocumenteerd of ongedocumenteerd) die dakloos of thuisloos zijn, of kampen met psychiatrische, gedrags- of verslavingsproblematiek waardoor zorg in een reguliere huisartsenpraktijk niet of nauwelijks haalbaar is, zijn een specialisme van huisartsenpraktijk Dr. Valckenier. U kunt contact met ons opnemen om te overleggen of wij de meest geschikte praktijk voor uw situatie zijn.

Aanmelden voor zorg van huisarts bij Dr. Valckenier

Aanmelden voor de huisartsenpraktijk Dr. Valckenier kan op 2 manieren:

  1. Telefonisch via de doktersassistente. Tussen 8:30 en 11:00 uur of tussen 14:00 en 16:00 uur tel 020 555 9427
  2. Via het inloopspreekuur op de Valckenierstraat 2, dagelijks tussen 9 en 12 uur.

Het zorgaanbod van huisartsenpraktijk Dr. Valckenier

Het zorgaanbod van huisartsenpraktijk Dr. Valckenier is gelijk aan dat van een reguliere praktijk, met extra inzet op multidisciplinaire samenwerking met betrokken zorgpartners en zo nodig de inzet van bemoeizorg. Er zijn korte lijnen met de GGZ en verslavingszorg-afdelingen van de GGD en met GGD Vangnet. Door een multidisciplinaire aanpak en de inzet van bemoeizorg streven we ernaar de toegang tot zorg voor de doelgroep te faciliteren en eventuele obstakels voor behandeling van gezondheidsproblemen zo laag mogelijk te maken.

De praktijk heeft 3 huisartsen, 1 basisarts, 3 assistenten en 1 praktijkondersteuner chronische zorg.

Spreekuren van Dr. Valckenier

Huisartsenpraktijk Dr. Valckenier is, anders dan de meeste reguliere huisartsenpraktijken, niet gebonden aan één locatie. De huisartsen werken op locaties van organisaties waar dak- en thuislozen gehuisvest zijn, verspreid door de stad, zoals locaties van het Leger des Heils of van HVO Querido. Daarnaast is er een aantal GGD-locaties waar spreekuren plaatsvinden. Deze locaties heten de Geïntegreerde Voorzieningen (GV). Er is er een in Centrum (Valckenierstraat), in Zuidoost (Flierbosdreef) en in West (Elisabeth Wolffstraat).

Een afspraak inplannen voor het spreekuur gaat via de doktersassistente. De doktersassistente doet telefonische triage en doet een inschatting over de urgentie van het probleem en de manier waarop de zorgvraag beantwoord kan worden, hetzij telefonisch, hetzij door inplannen van een consult op locatie, hetzij door beeldbellen.


Dagelijks zijn er ook inloopspreekuren op GV centrum (Valckenierstraat). Deze spreekuren worden door verpleegkundigen gedaan. Iedereen met een hulpvraag kan zich melden tussen 9-12 uur. De verpleegkundigen doen een inschatting van de hulpvraag en bepalen in overleg met de huisarts wat er moet gebeuren, of plannen een vervolgafspraak bij de huisarts. Tijdens het inloopspreekuur kan ook bloedafname worden gedaan.


Spreekuurlocaties

  • GV centrum: Valckenierstraat 2 (inloopspreekuur dagelijks tussen 9-12 uur bij verpleegkundige, alleen op afspraak bij huisarts)
  • GV Zuidoost: Flierbosdreef 23 (alleen op afspraak bij huisarts)
  • GV West: E. Wolffstraat 4 (alleen op afspraak bij huisarts)

Buiten kantoortijden verwijzen wij voor problemen die niet kunnen wachten tot de volgende dag door naar de huisartsenpost, telefoon 088 00 30 600

Contactgegevens huisartsenpraktijk Dr. Valckenier

Huisartsenpraktijk Dr. Valckenier
Valckenierstraat 2
1018 XG  Amsterdam
Telefoon 020 555 9427 tussen 8:30 en 11:00 uur of tussen 14:00 en 16:00 uur