Pad tot huidige pagina

Drugs Alert Team Amsterdam

Om de effectiviteit en slagvaardigheid ten aanzien van drugs gerelateerde gezondheidsincidenten te vergroten, is een Amsterdams drugs alert team opgericht. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van GGD Amsterdam en Jellinek preventie.

Wat doet het Drugs Alert Team?

Het Drugs Alert Team ontvangt signalen van acuut gevaarlijke drugs via het landelijke Drugs Informatie Monitoring Systeem (DIMS) of naar aanleiding van een gezondheidsincident via ziekenhuizen, meldkamer ambulance, politie, forensisch artsen of andere bronnen. Het Drugs Alert Team Amsterdam is verantwoordelijk voor de risico-inschatting, strategiebepaling en besluitvorming rondom acuut gevaarlijke drugs. Op basis van verkregen informatie kan besloten worden te waarschuwen zodat nieuwe gezondheidsincidenten voorkomen kunnen worden.

Waarom een Drugs Alert Team?

De beslissing om wel of niet te waarschuwen voor acuut gevaarlijke drugs en op welke schaal, vereist specifieke kennis van de markt en de middelen. De leden van het Drugs Alert Team beschikken over deze kennis.

Werkwijze

Zodra een signaal binnenkomt bij het Drugs Alert Team, kiezen de leden binnen een paar uur de te voeren strategie. Wanneer besloten wordt tot een waarschuwingscampagne zal dit gecommuniceerd worden met het Stadhuis, landelijk DIMS bureau en relevante partners. Het Drugs Alert Team adviseert over de beëindiging van de campagne en draagt zorg voor de evaluatie. Om tot een goede strategie te komen heeft het Drugs Alert Team zo snel mogelijk informatie nodig over wat? waar? wie? wanneer? en hoe?

Wat hebben we nodig?

Zonder de privacy van betrokkene(n) te schenden:

  • Info over (herhaalde) en/of bijzondere drugsincidenten met gezondheidsschade.
  • Info over wat gebruikt is en als wat het middel is gekocht.
  • Info over tijdstip van inname, gebruikte dosering en combigebruik.
  • Info over slachtoffer (geslacht, schatting leeftijd, toerist)
  • Indien mogelijk een sample van de oorzakelijke drugs; indien niet mogelijk: een foto!
  • Indien mogelijk toestemming om met slachtoffer in gesprek te gaan

Hoe zijn we bereikbaar?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor professionals en hulpverleners:

Burgers kunnen met vragen en zorgen terecht bij de reguliere routes (huisarts/SEH/politie).