Pad tot huidige pagina

Methadonprogramma

De meeste heroïneverslaafden ontvangen methadon via de GGD of via de huisarts. Deelnemers aan het methadonprogramma van de GGD kunnen terecht bij een aantal Geïntegreerde Voorzieningen.

Jaarlijks verstrekken medewerkers van de afdeling Drugshulpverlening zo'n 400.000 maal methadon. Regelmatig ook aan verslaafde arrestanten.

Gezondheidsproblemen

Chronisch verslaafde mensen hebben te maken met aanzienlijke gezondheidsproblemen. Daarom krijgen zij naast de methadonbehandeling ook medische, verpleegkundige en psychiatrische zorg. Periodiek krijgen ze een lichamelijk onderzoek en eveneens periodiek een tuberculose onderzoek. Oude spuiten kunnen voor schone worden geruild en ook condooms worden verstrekt.

Een aantal ziekten is de laatste jaren afgenomen (hepatitis-B en C, tuberculose) of gestabiliseerd (AIDS). Een groeiend probleem echter is de aantasting van longen en luchtwegen door het jarenlang roken van heroïne in combinatie met tabak.

Geïntegreerde voorzieningen

In Amsterdam zijn 3 Geïntegreerde Voorzieningen, te weten GV Centrum, GV West en GV Zuidoost. In de Geïntegreerde Voorziening werkt de polikliniek MGGZ intensief samen met de dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam. Naast met de dienst WPI wordt nog samengewerkt met andere ketenpartners, dit verschilt echter per locatie.

Binnen de Geïntegreerde Voorzieningen MGGZ wordt multidisciplinair gewerkt (psychiaters, artsen, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en secretariële ondersteuning) aan een integraal behandelaanbod, waarbij verslavings-, somatische- en psychiatrische behandeling op de voorgrond staan.

De verschillende disciplines uit het behandelteam waken over de algemene conditie van de patiënten binnen de verslavingsbehandeling. Indien noodzakelijk wordt psychiatrische behandeling geboden, worden wonden verzorgd, wordt geholpen bij allerlei sociale, financiële of juridische problemen van de cliënten.