Pad tot huidige pagina

Gezond Leven Makkelijker Maken

Lijst

Amsterdammers met een lager inkomen en een praktische opleiding leven gemiddeld 10 jaar korter in goede gezondheid dan de andere inwoners van de stad. Voor hen is het lastig om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Met het programma Gezond Leven Makkelijker Maken willen we dat veranderen.

Zorgaanbod voor alle Amsterdammers

Zorg- en welzijnsorganisaties maken hun aanbod beter vindbaar, begrijpelijker en makkelijker toepasbaar voor alle Amsterdammers.

Leernetwerk: van elkaar leren

Binnen het leernetwerk delen we kennis en successen. We experimenteren, zoeken samen naar oplossingen en leren van elkaar. Andere organisaties in de stad nemen we mee in de stappen die we zetten. En we inspireren ze zelf ook om toegankelijker en begrijpelijker te worden.

Aanleiding Leernetwerk

Gezondheidsverschillen

Met het Leernetwerk werken we samen met andere Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisaties om het aanbod begrijpelijker en toegankelijker te maken voor alle Amsterdammers. Dat is hard nodig, want de gezondheidsverschillen in de stad zijn groot.

Amsterdam UMC

Virtual Reality bril

Het Amsterdam UMC zit in het leernetwerk. Wat bleek? Artsen hebben vaak niet door hoeveel informatie er op patiënten afkomt. Sinds kort kunnen artsen door middel van een speciale VR-bril zelf ervaren hoe het is om patiënt te zijn in het ziekenhuis.

Cliëntenbelang

Ervaringskennis

Cliëntenbelang vertegenwoordigt Amsterdammers met ervaringskennis. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan zorg- en welzijnsorganisaties. Als geen ander weten zij wat de drempels zijn en wat ervoor nodig is om goed aan te sluiten bij de behoeftes van Amsterdammers om gezond te leven.

Voedingscentrum

Receptenkaartjes

Samen met onderzoeksbureau Meetellen heeft het Voedingscentrum receptenkaartjes voor de Voedselbank gemaakt. Zo kunnen Amsterdammers die gebruik maken van de voedselbank lekkere en gezonde gerechten maken.

Sluit je ook aan!

Sluit als organisatie aan bij ons leernetwerk. Stuur een e-mail naar:

Samenwerkingsverband

In het leernetwerk werken we samen met organisaties zoals: Amsterdam UMC, HVO Querido, Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland, Cliëntenbelang Amsterdam, Voedingscentrum, Pharos en Zilveren Kruis.

Zorgaanbod verbeteren

Lees hoe wij samen met Amsterdammers de kwaliteit van zorg en welzijn verbeteren: