Pad tot huidige pagina

Preventie alcohol- en drugsgebruik

De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat jongeren onder de 18 alcohol of drugs gaan gebruiken. En dat volwassenen weten wat de risico’s zijn en waar ze terecht kunnen voor hulp.

Zo proberen we de gezondheidsschade door alcohol- en drugsgebruik en de kans op verslaving en andere problemen zo klein mogelijk te maken.

In het programma Gezondheidspreventief drugsbeleid werkt de GGD Amsterdam samen met Jellinek-Preventie. De belangrijkste acties ziet u hieronder.

Uitstel eerste gebruik

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren kan nadelige gevolgen hebben voor het brein in ontwikkeling. Daarom proberen we het eerste gebruik zo lang mogelijk uit te stellen.

 • We zoeken de jongeren op via social media, op mbo-scholen en op scholen voor voortgezet onderwijs.
 • We bieden de scholen een speciaal programma aan: de Helder op School-methodiek
 • We informeren ouders op school over vroege signalen van drugsgebruik, over hulp en zorg en over hoe ze met hun kind over drugs en alcohol kunnen praten. We gebruiken hiervoor onder andere het lesprogramma Samen Fris van het Trimbos-instituut.
 • We informeren professionals zoals docenten, politieagenten, zorgcoördinatoren en jongerenwerkers over lachgas.

Inzicht in middelengebruik en drugsmarkt

Door het monitoren van de drugsmarkt en het gebruik van drugs kunnen we snel reageren op ontwikkelingen en trends.

 • Bij evenementen zoals Koningsdag en het Amsterdam Dance Event zetten we drugstestteams in en geven we voorlichting over de geteste drugs. We streven naar korte wachtrijen voor genoeg tijd voor goede voorlichting.
 • Als we de flexibele testteams inzetten kijken we goed naar openingstijden en locaties, voor meer bereik en klanttevredenheid.
 • We breiden het aantal middelen dat direct getest kan worden uit. Zo kunnen we gebruikers completer en directer informeren.

Gebruikers bewust maken van risico’s

Drugsgebruik brengt bijna altijd gezondheidsrisico’s met zich mee. Het is belangrijk om gebruikers bewust te maken van de risico’s die zij lopen.

 • Bij meer dan de helft van de gezondheidsincidenten vanwege drugs in Amsterdam zijn toeristen betrokken. We geven online voorlichting aan toeristen over het Amsterdamse hulpaanbod, zodat ze weten waar ze terecht kunnen bij een drugsincident.
 • We proberen door voorlichting riskant drugsgebruik door studenten te voorkomen en verminderen. We hebben daarbij speciale aandacht voor toekomstige en internationale studenten.

Problematisch gebruik signaleren en gebruikers doorverwijzen

Hoe eerder we problematisch drugsgebruik signaleren, hoe groter de kans dat we verslaving voorkomen en alle problemen die daarmee samenhangen.

 • In een pilot screenen we patiënten op de spoedeisende hulp en arrestanten op problematisch gebruik. Gebruikers kunnen een gesprek krijgen met een specialist die kan doorverwijzen naar de juiste hulp.

De kans op contact met mensen die op de eerste hulp of in de politiecel terecht komen vanwege alcohol en drugsgebruik en waarbij een vermoeden is van problematisch gebruik wordt nog vaak gemist. Met deze pilot wordt gekeken of daar verbetering in mogelijk is.

Harm reduction: Schade beperken bij jongeren in maatschappelijke opvang

Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar in de maatschappelijke opvang gebruiken relatief veel cannabis. We willen de gezondheidsschade bij deze jongeren beperken en het cannabisgebruik in de maatschappelijke opvang terugdringen.

 • We verbeteren het interventieaanbod in de instellingen voor maatschappelijke opvang.
 • We organiseren werksessies voor een gerichte en structurele aanpak binnen de instellingen.

Meer informatie