Pad tot huidige pagina

Hart & Ziel leerlingvolgsysteem

Lijst

Hart & Ziel is een leerlingvolgsysteem voor basisscholen. Scholen kunnen het sociaal emotioneel welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen monitoren. Kinderen met een verhoogde kans op problemen worden zo sneller gezien en ondersteund. Ook kan extra preventieve zorg worden ingeschakeld als dat nodig is.

Hart & Ziel werkt onder andere met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) en een vragenlijst over sociale veiligheid. De uitkomsten geven een goed beeld van het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen op school-, groeps- en individueel niveau.

Hart & Ziel aanvragen

Lijst

Het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem is gratis voor scholen in Amsterdam. Scholen buiten Amsterdam betalen eenmalig een bedrag voor de implementatie en daarnaast een jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van Hart & Ziel, afhankelijk van de grootte van de school.

Benieuwd of Hart & Ziel ook iets is voor uw school? Maak een vrijblijvende afspraak via hartenziel@ggd.amsterdam.nl

Samenwerking met zorginstellingen

In Amsterdam werken we samen met Arkin Preventie Jeugd, Prezens en Semmi. Zijn er zorgen over een leerling? Dan helpen de uitkomsten in Hart & Ziel om een passende preventieve training te vinden, zoals Alles Kidzzz en Leer te Durven.


Onderdeel van de Gezonde School

Hart & Ziel is onderdeel van Gezonde School Scholen die werken met Hart & Ziel krijgen ook ondersteuning van een Gezonde Schooladviseur. De adviseur kan een teamtraining geven over hoe je met de resultaten op school aan de slag kunt. Of samen met de ib’er de resultaten analyseren en een plan maken op het gebied van beleid, educatie en omgeving.

Contact

Heeft u vragen over Hart & Ziel of wilt u meer weten over de Gezonde School? Mail ons: hartenziel@ggd.amsterdam.nl We helpen u graag verder.