Pad tot huidige pagina

Amsterdamse nota gezondheidsbeleid 2021-2025

Lijst

Een goede gezondheid is voor veel Amsterdammers geen vanzelfsprekendheid. Ook is gezondheid ongelijk verdeeld over de stad. De Amsterdamse nota gezondheidsbeleid beschrijft de aanpak van gemeente Amsterdam om gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen.

Preventie en gelijke kansen

Dit doen we door vol in te zetten op preventie. Het streven is een gelijke kans voor alle Amsterdammers om veerkrachtig en gezond op te groeien en in goede gezondheid ouder te worden. Ongeacht leeftijd, achtergrond en opleiding,

Download de nota gezondheidsbeleid

Lijst

U kunt de Amsterdamse nota gezondheidsbeleid 2021-2025: Veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad hier downloaden:

Download de nota (PDF, 12 MB)

Samen bereik je meer

We werken als GGD veel samen om gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen. Met inwoners, professionals en organisaties. Op landelijk niveau, maar vooral ook in de wijken van Amsterdam en de gemeenten in ons werkgebied. Samen weet en bereik je meer.

Heeft u vragen over de nota? Bent u benieuwd hoe we samen kunnen werken aan de gezondheid van de inwoners van Amsterdam en Amstelland? Neem dan contact met ons op.