Pad tot huidige pagina

Stap voor stap naar een gezondere buurt. Wat kan jij doen?

Leestekst

De buurt gezonder maken. Dat gaat niet in één keer, maar stap voor stap. En daar is actie van iedereen voor nodig. Wat kan jij doen?

Stadsdeel Oost werkt in verschillende buurten al jaren samen met buurtbewoners, vrijwilligers, buurtorganisaties en professionals. Om ouders en kinderen te inspireren en te helpen om gezonde keuzes te maken.

Film: Stap voor stap

De film Stap voor Stap vertelt over de resultaten in de Transvaalbuurt op het gebied van een gezondere leefstijl. Het is het verhaal van vele bewoners en professionals. Een inspirerende film om te delen, samen te bekijken en om bij te bedenken wat je zelf kunt doen.

De film is gemaakt door filmmaker Kees Hoogeveen, in opdracht van stadsdeel Oost, en kwam tot stand in samenwerking met Johan Wakkie van JOGG en Joanna Kruzycka van stadsdeel Oost.

Als we onze wijk gezonder willen maken, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Wat kan jij doen?

Bekijk de film samen en gebruik de bijsluiter

Organiseer zelf een bijeenkomst

De documentaire Stap voor Stap laat zien hoe samenwerking met buurtorganisaties en actieve sleutelfiguren kan bijdragen aan een gezondere buurt. Wil jij mensen inspireren en een gesprek op gang brengen over een gezondere buurt? Wil je praten over hoe je samen een volgende stap kunt zetten? Organiseer dan een bijeenkomst met deze film.

Download de bijsluiter

Gebruik de bijsluiter als een hulpmiddel. De bijsluiter biedt:

  • praktische handvatten voor het organiseren van een succesvolle bijeenkomst
  • geleerde lessen uit de buurtaanpak in Amsterdam-Oost
  • de beleidscontext van de buurtaanpak in Oost

Bekijk de volledige film

Bekijk de volledige film op Vimeo. Deze film duurt 42 minuten.

Contact

Neem voor vragen over de film contact op met het team van Zo Blijven Wij Gezond in Oost:

Lijst

Colofon film

Deze film is gemaakt door filmmaker Kees Hoogeveen, in samenwerking met Joanna Kruzycka van Zo Blijven Wij Gezond in Oost en Johan Wakkie van JOGG, in opdracht van Zo Blijven Wij Gezond in Oost, stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam.

Met dank aan alle bewoners en professionals in de film:

De heer Enasseri (moskee al Fath Moebien), Urmia Gulpen, Janna Stuyling, Ewald Vreden, Mohamed Elhaouari (Stichting MVTS), Nagla Elsayed, Najat Oulad, Salma el Wahabi, Samira El Bacheri, Gregory Wiebers, Reggie Hoogvliets, Gebi Seedorf, Jitske, diëtist Nikki Lancée, Professor Erik Scherder, diabetesarts Teri Brouwer, staatssecretaris Maarten van Ooijen en alle bewoners, ouders en kinderen op het Albert Wittenbergplein in Amsterdam Oost.