Pad tot huidige pagina

Asbest

Asbest werd vroeger gebruikt als brandwerend middel. Het werd tussen 1945 en 1993 vaak als bouwmateriaal toegepast. Asbest is een kankerverwekkende stof. Soms moet asbest verwijderd worden. Bij dit werk worden strenge maatregelen genomen om te zorgen dat werknemers of bewoners geen asbest inademen. Asbest is alleen gevaarlijk als er kleine deeltjes in de lucht terechtkomen die ingeademd kunnen worden.

Op de website www.g​gdleefomgeving.nl leest u meer over asbest. U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat doet de GGD en de gemeente?

De GGD Amsterdam adviseert bij vragen over asbest en gezondheid. Het advies is altijd om een gecertificeerde asbestverwijderaar in te schakelen bij het identificeren of verwijderen van asbest. Als u een situatie niet vertrouwt en vragen hebt over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met het team Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam.

Het verwijderen van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente en meestal is een vergunning nodig. Op www.amsterdam.nl/asbest kunt u meer informatie hierover vinden. De gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel kennen eigen regelingen. Informatie hierover is bij de gemeente op te vragen.

Contact

Met vragen over uw gezondheid en asbest kunt u terecht bij team Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam