Pad tot huidige pagina

Elektromagnetische velden

23 maart 2021

Wat zijn elektromagnetische velden?


Elektromagnetische velden (EM-velden) zijn overal. Licht bijvoorbeeld is een EM-veld.Dit plaatje van het elektromagnetisch spectrum (PDF, 243 kB) beschrijft hoe het elektromagnetisch spectrum in elkaar zit.
EM-velden met een frequentie hoger dan die van zichtbaar licht worden ook vaak straling genoemd (UV-straling, Röntgenstraling, gammastraling).
ELF-EMV betekent Extreem Laag Frequente EM-velden (met een frequentie van 50 Hz). Deze vinden we overal waar elektriciteit gebruikt of getransporteerd wordt. Bijvoorbeeld bij hoogspanningslijnen, maar ook dicht bij een stopcontact of elektrisch apparaat.
RF-EMV betekent Radio Frequente EM-velden (met een frequentie van 1000 Hz tot 100 GHz). Deze worden gebruikt om draadloos informatie te versturen, zoals bij GSM en UMTS, maar ook voor babyfoon, WIFI netwerk, radio en televisie.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?


U kunt hierover veel informatie vinden op de website van het kennisplatform EMV.

Behandeling bij klachten door elektromagnetische velden

Elektrogevoelige mensen kunnen baat hebben bij een zogenaamde SOLK behandeling. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. In een SOLK behandeling maken behandelaar en patiënt samen een behandelplan. Dat behandelplan is gericht op het beperken van de gevolgen van de elektrogevoeligheid, met andere woorden, de patiënt leert omgaan met de klachten. Het beperken van de blootstelling kan deel uitmaken van de behandeling.

Bij aanhoudende en ernstige klachten kan de huisarts verwijzen naar een SOLK-poli. Een kaart met SOLK-poli’s is te vinden op de website van het NOLK (Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten).

Op de website van het kennisplatform EMV is meer informatie over elektrogevoeligheid te vinden. Op deze website kunt u ook de meest zinvolle maatregelen vinden als u uw blootstelling wilt beperken.

Pilot 5G Amsterdam Zuidoost

In april 2018 is door de gemeente Amsterdam een pilot 5G opgezet in Amsterdam Zuidoost. Het doel is om stap voor stap te onderzoeken wat de komst van 5G betekent voor de openbare ruimte. Ook worden er metingen gedaan om te kijken of het wel aan de bestaande blootstellingslimieten voldoet. 5G is een nieuwe techniek voor mobiel internet. Het is de opvolger van het 4G-netwerk dat we nu hebben. 5G is een stuk sneller dan 4G. Daarnaast verbetert 5G de dekking op drukke plaatsen. De elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn eigenlijk hetzelfde als die van 4G-antennes. Maar wat betekent de komst van 5G voor de gezondheid?
Lees daarover meer op de website van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden

Wat kan ik zelf doen?


U kunt hierover veel informatie vinden op de website van het kennisplatform EMV.
Extreem laagfrequente elektromagnetische velden
Simpele maatregelen om contact met ELF-EM-velden te verminderen zijn er niet. De GGD adviseert om kinderen niet langdurig bloot te stellen aan magneetvelden boven de 0,4 µT. Op een paar meter afstand van een transformatorhuisje is het magnetisch veld al zo laag dat het magnetische veld onder de 0,4 µT komt (zie ‘welke regels gelden er’). In huis kunt u de kamers zo verdelen dat de kinderen niet slapen vlak naast een aangrenzend of inpandig transformatorhuisje.
Radiofrequente velden
RF-EM-velden zijn ook lastig af te schermen. Veel van de ‘gadgets’ die worden verkocht om ‘straling’ te reduceren werken waarschijnlijk niet.
Blootstelling kan verminderd worden door een hands free set te gebruiken (met draad) of door minder of korter te telefoneren. Blootstelling aan RF-EM-velden van antennes is nauwelijks te beïnvloeden.


Welke regels gelden er?


U kunt veel informatie vinden op de website van het kennisplatform EMV.

Extreem laagfrequente elektromagnetische velden

Op basis van het ontstaan van korte termijn effecten op de zenuwgeleiding wordt voor mensen een grenswaarde van 100 µT (microtesla) gehanteerd. De Nederlandse overheid beveelt in nieuwe situaties een waarde van maximaal 0,4 µT aan.
Radiofrequente velden
De blootstellingslimieten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld hebben tot doel schade door opwarming van het lichaam te voorkomen. Deze blootstellingslimieten verschillen per frequentie en zijn zo ruim gekozen dat mensen geen schade aan hun gezondheid kunnen oplopen door opwarming. De veilige afstand vanaf een antenne is doorgaans ca. drie meter voor de antenne en een halve meter onder, boven en achter de antenne.


Wat kan de GGD doen?


De GGD Amsterdam streeft naar een situatie waarbij kinderen tot 15 jaar niet langdurig verblijven in een magnetisch veld boven 0,4 microTesla (µT). Dit geldt voor hoogspanningslijnen, maar ook transformatorhuisjes of andere stroomverdeelstations. Met langdurig verblijf bedoelen we een verblijftijd die past bij woningen, scholen, crèches en kinderopvang.


Met vragen over de relatie tussen EMV en gezondheid kunt u terecht bij Leefomgeving van de GGD Amsterdam.
De afdeling is telefonisch bereikbaar via 020 555 5405 en per e-mail via leefomgeving@ggd.amsterdam.nl.

Adviezen voor de gemeente Amsterdam

Meer informatie