Pad tot huidige pagina

Elektromagnetische velden

26 februari 2019

Wat zijn elektromagnetische velden?


Elektromagnetische velden (EM-velden) zijn overal. Licht bijvoorbeeld is een EM-veld. Dit plaatje van het elektromagnetisch spectrum (PDF, 243 kB) beschrijft hoe het elektromagnetisch spectrum in elkaar zit.
EM-velden met een frequentie hoger dan die van zichtbaar licht worden ook vaak straling genoemd (UV-straling, Röntgenstraling, gammastraling).
ELF-EMV betekent Extreem Laag Frequente EM-velden (met een frequentie van 50 Hz). Deze vinden we overal waar elektriciteit gebruikt of getransporteerd wordt. Bijvoorbeeld bij hoogspanningslijnen, maar ook dicht bij een stopcontact of elektrisch apparaat.
RF-EMV betekent Radio Frequente EM-velden (met een frequentie van 1000 Hz tot 100 GHz). Deze worden gebruikt om draadloos informatie te versturen, zoals bij GSM en UMTS, maar ook voor babyfoon, WIFI netwerk, radio en televisie.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?


U kunt hierover veel informatie vinden op de website van het kennisplatform EMV.


GGD onderzoek naar gevoeligheid voor elektromagnetische velden.

Zijn sommige mensen gevoelig voor elektromagnetische signalen? Dat is de centrale vraagstelling van het "Gevoeligheid voor elektromagnetische signalen onderzoek" (GESOND). Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de GGD Amsterdam.Informatie over de uitkomsten vindt u in onderstaande (engelse) artikelen:

Wat kan ik zelf doen?


U kunt hierover veel informatie vinden op de website van het kennisplatform EMV.
Extreem laagfrequente elektromagnetische velden
Simpele maatregelen om contact met ELF-EM-velden te verminderen zijn er niet. De GGD adviseert om kinderen niet langdurig bloot te stellen aan magneetvelden boven de 0,4 µT. Op een paar meter afstand van een transformatorhuisje is het magnetisch veld al zo laag dat het magnetische veld onder de 0,4 µT komt (zie ‘welke regels gelden er’). In huis kunt u de kamers zo verdelen dat de kinderen niet slapen vlak naast een aangrenzend of inpandig transformatorhuisje.
Radiofrequente velden
RF-EM-velden zijn ook lastig af te schermen. Veel van de ‘gadgets’ die worden verkocht om ‘straling’ te reduceren werken waarschijnlijk niet.
Blootstelling kan verminderd worden door een hands free set te gebruiken (met draad) of door minder of korter te telefoneren. Blootstelling aan RF-EM-velden van antennes is nauwelijks te beïnvloeden.


Welke regels gelden er?


U kunt veel informatie vinden op de website van het kennisplatform EMV.

Extreem laagfrequente elektromagnetische velden

Op basis van het ontstaan van korte termijn effecten op de zenuwgeleiding wordt voor mensen een grenswaarde van 100 µT (microtesla) gehanteerd. De Nederlandse overheid beveelt in nieuwe situaties een waarde van maximaal 0,4 µT aan.
Radiofrequente velden
De blootstellingslimieten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld hebben tot doel schade door opwarming van het lichaam te voorkomen. Deze blootstellingslimieten verschillen per frequentie en zijn zo ruim gekozen dat mensen geen schade aan hun gezondheid kunnen oplopen door opwarming. De veilige afstand vanaf een antenne is doorgaans ca. drie meter voor de antenne en een halve meter onder, boven en achter de antenne.


Wat kan de GGD doen?


De GGD Amsterdam streeft naar een situatie waarbij kinderen tot 15 jaar niet langdurig verblijven in een magnetisch veld boven 0,4 microTesla (µT). Dit geldt voor hoogspanningslijnen, maar ook transformatorhuisjes of andere stroomverdeelstations. Met langdurig verblijf bedoelen we een verblijftijd die past bij woningen, scholen, crèches en kinderopvang.


Met vragen over de relatie tussen EMV en gezondheid kunt u terecht bij Leefomgeving van de GGD Amsterdam.
De afdeling is telefonisch bereikbaar via 020 555 5405 en per e-mail via lo@ggd.amsterdam.nl.

Adviezen voor de gemeente Amsterdam

Meer informatie