Pad tot huidige pagina

Geluid en gehoorschade

Negatieve effecten van geluid

Muziek of versterkt geluid is op allerlei manieren waardevol in het leven van mensen. Zowel in de emotie die het uitdrukt als door de emotie die het oproept. Maar het oor is gevoelig en ongewenst of te hard geluid heeft invloed op de gezondheid. Blootstelling aan ongewenst of te hard geluid kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stressreacties. Deze effecten van geluid kunnen op hun beurt weer aanleiding geven tot hoge bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, die het risico op hart- en vaatziekten en op psychische aandoeningen verhogen.[1]

[1] Bron: Volksgezondheidenzorg.info/gezondheidsgevolgen-van-geluid-inleiding

Lawaaislechthorendheid

De combinatie geluidssterkte, duur van de blootstelling en de frequentie van de blootstelling is bepalend of en in hoeverre iemand gehoorschade ontwikkelt. Hierbij speelt ook de individuele gevoeligheid van het oor een rol. Te vaak en/of te lang luisteren naar te hard geluid kan tevens leiden tot gehoorschade[2] en daarmee afdoen aan die beleving. Lawaaislechthorendheid kan gepaard gaan met oorsuizen of een piep in het oor, ook wel tinnitus genoemd. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan bij het verstaan van spraak in omgevingslawaai.

Gehoorschade leidt eveneens tot andere gezondheids- en sociale problemen die kosten met zich meebrengen (geschat rond de 10 miljard per jaar) en de kwaliteit van leven van mensen verlagen. Bijvoorbeeld, in ernstige gevallen leidt gehoorschade tot sociale isolatie, leerproblemen en tot levenslange (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.[3]

[2] Gehoorschade kan worden veroorzaakt worden door een optelsom van blootstelling aan diverse harde geluiden. Denk hierbij dus niet alleen aan muzieklocaties met versterkte muziek, maar ook aan het luisteren van muziek met persoonlijke muziekspelers, gamen, motorrijden, werken in een lawaaierige omgeving enz.

[3] Bron: GGD handreiking gehoorschade jongeren bij festival- en uitgaansbezoek, augustus 2017, www.hoorstichting.n (PDF, 754 kB)l

Gehoorklachten onder jongeren

Uit TNO onderzoek blijkt dat er in Nederland jaarlijks ruim 20.000 jongeren bijkomen met gehoorklachten als gevolg van blootstelling aan (te) hard geluid. Op basis van de resultaten wordt geschat dat ruim 40 procent van de Nederlandse jongvolwassenen hierdoor gehoorproblemen dreigt te krijgen. Eén op de tien loopt waarschijnlijk zelfs het risico op zeer ernstige en blijvende schade.

Landelijk advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten

Daarom is landelijk het convenant preventie gehoorschade versterkte muziek opgesteld, o.a. door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)[4]. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert het ministerie van VWS in het rapport 'Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten' een geluidslimiet voor openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek, zoals clubs, discotheken en cafés.[5] Op landelijk niveau wordt er gekeken naar versterkte muziek en gehoorschade.

[4] Bron: Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek, versie 051218 (PDF, 749 kB)

[5] Bron: RIVM adviseert over maximaal geluidsniveau bij muziekactiviteiten, 28-03-2018

Maatregelen voor evenementen en horecagelegenheden Amsterdam

Ook in Amsterdam hebben bewoners en bezoekers last van (ongewenst) geluid of versterkte muziek. Het aantal meldingen over overlast door muziekgeluid van de horeca in Amsterdam is de laatste jaren gestegen. GGD Amsterdam wil daarom de volgende maatregelen m.b.t. versterkte muziek en/of geluid voor evenementen en horecagelegenheden adviseren.

Maatregel bij evenementen en horecagelegenheden:

We adviseren om de geluidsnorm aan te houden bij locaties met versterkte muziek, muziek met persoonlijke muziekspelers en andere geluiden (zoals/door gamen, verkeer, verblijven/werken in een lawaaierige omgeving). Om de geluidsnorm te meten kunnen begrenzers op de installaties worden geplaatst en/of de muziekinstallaties kunnen worden verzegeld. Denk aan de volgende geluidsnormen, afhankelijk van het publiek [6]:

  • Kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar: 88 dB(A) gemeten over 15 minuten
  • Meerderjarigen vanaf 18 jaar en ouder: 92,5 dB(A) gemeten over 15 minuten

Overige maatregelen:

  • Informeer de bezoekers, zoveel mogelijk vóór het bezoek of aan het begin van de activiteit, over het belang van het (adequaat) dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. De oren worden niet beschermd als de oordoppen niet goed of consequent gedragen worden.
  • Aanbieden of verkopen van adequate gehoorbeschermingsmiddelen, deze dienen voldoende te dempen (SNR minimaal 15 dB). Deze gehoorbeschermingsmiddelen zijn op een laagdrempelige wijze beschikbaar en goed vindbaar voor de bezoekers.
  • Creëer een afstand tussen de geluidboxen en het publiek van minimaal 2 meter.
  • Verspreiden van de boodschap van I Love My Ears via eigen communicatiekanalen. Denk hierbij aan eigen websites, het aankoopproces van de tickets, informatie op de tickets, bezoekersinformatie die van te voren aan bezoekers wordt verstrekt of informatieschermen en/of posters in de locatie.
  • Maak zogeheten oorpauzes mogelijk (rustpauzes waarbij het oor even kan herstellen) en creëer geluidsluwe zones waar mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid geluid waaraan zij worden blootgesteld.

[6] Bron: www.hoorstichting.nl/Expert-opinion-MIHL-expertversie-DEF.pdf (PDF, 1,1 MB)