Pad tot huidige pagina

Loden waterleidingen

9 april 2019

Drinkwater komt de woning binnen via buizen van het waterleidingbedrijf met een aansluitleiding tot de watermeter van de woning. De leidingen in de woning vanaf de watermeter vallen onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.

Vroeger werden aansluitleidingen en binnenleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Vooral woningen van voor 1945 kunnen nog loden binnenleidingen bevatten. Deze zijn te herkennen aan hun grijze kleur.

In loden waterleidingen kunnen miniscule looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. De beste manier om de loodconcentratie in drinkwater te verlagen is het vervangen van loden leidingen. Dit heeft de Gezondheidsraad in 1997 geadviseerd. In Amsterdam zijn er geen loden aansluitleidingen meer. Er zijn wel relatief veel woningen met loden binnenleidingen. Het vervangen van deze leidingen is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.

Wat betekent dit voor mijn gezondheid?

Te hoge inname van lood kan bij jonge kinderen leiden tot een iets lagere intelligentie (IQ daling met 1-5 punten) en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. Bij volwassenen vormt lood niet snel een risico.
Jonge kinderen zijn gevoelig omdat zij :

  • veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht
  • relatief veel lood opnemen in het maagdarmkanaal
  • lood bij jonge kinderen de hersenbarrière kan passeren

Om deze redenen vormen kinderen een risicogroep. Zij kunnen, vooral wanneer ze worden gevoed met flesvoeding gemaakt van drinkwater uit loden leidingen, meer lood binnenkrijgen dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen norm. Voor alle kinderen is het belangrijk zo min mogelijk lood binnen te krijgen. Water drinken uit loden leidingen wordt daarom afgeraden.

Wat kan ik zelf doen?

De meest effectieve manier om teveel lood in het lichaam te voorkomen is, het vervangen van loden leidingen. Wanneer u zelf eigenaar bent, kunt u dat zelf (laten) doen. Wanneer u een woning huurt, kunt u de eigenaar vragen om dit te doen. Deze is hiertoe echter niet verplicht.
Zolang de loden leidingen niet zijn vervangen, kunt u gebruik maken van bronwater voor het bereiden van flesvoeding voor zuigelingen
De loodconcentratie in de leidingen neemt toe als het water een tijdje heeft stilgestaan. Goed doorspoelen van de leidingen kan de loodconcentratie in het drinkwater aanzienlijk verlagen, maar vormt geen garantie voor een loodconcentratie beneden de wettelijke norm van 10 μg per liter. Het drinken van bronwater is een veiligere optie.
Koken en/of filteren van kraanwater helpt niet om de loodconcentratie te verlagen.

Welke regels gelden er?

Drinkwater in Nederland mag niet meer 10 microgram per liter bevatten. Deze norm moet in ieder geval gehaald worden bij de hoofdkraan, dus vóór de watermeter. De norm geldt niet voor het water in binnenleidingen.
Het vervangen van loden binnenleidingen door huiseigenaren is niet verplicht.

Meer informatie?