Pad tot huidige pagina

Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling zorgt voor verreweg het grootste deel van de milieu gerelateerde ziekte en sterfte. De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam-Amstelland is het verkeer. Ook de uitstoot van houtverbranding, industrie en luchtvaart vervuilt de lucht.

Op de website www.g​gdleefomgeving.nl leest u meer over luchtkwaliteit en gezondheid. U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat doet de GGD Amsterdam en de gemeente?

Het team Milieu en Gezondheid informeert en adviseert over luchtkwaliteit en de effecten daarvan op de gezondheid.

De GGD is nauw betrokken bij het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente Amsterdam en adviseert de Amstelland gemeenten over luchtkwaliteit. De GGD geeft advies over gevoelige bestemmingen Naast advisering doen we onderzoek naar luchtkwaliteit.

De GGD is gespecialiseerd in het meten van de luchtkwaliteit en beheert het Amsterdamse luchtmeetnet Op de website van luchtmeetnet.nl staan de jaarrapportages

Om inzicht in luchtkwaliteit te krijgen, ook over langere perioden, moet er goed worden gemeten. In onderstaande video kunt u zien hoe dat in zijn werk gaat.

De GGD doet geen metingen voor particulieren.

Meer informatie

Contact

Heb u een vraag over luchtkwaliteit en gezondheid? Dan kun u terecht bij het team Milieu en Gezondheid.

Team Milieu en Gezondheid

Tel (020) 555 5405 ma-vr van 9:00 – 17:00
E-mail: leefomgeving@ggd.amsterdam.nl

Vermeld contactgegevens en evt. foto’s van de situatie