Pad tot huidige pagina

Luchtkwaliteit

25 januari 2022

De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam-Amstelland is het verkeer. Ook de uitstoot van houtverbranding, industrie en luchtvaart vervuilt de lucht.

Luchtkwaliteit en uw gezondheid

De luchtkwaliteit voldoet bijna overal aan de normen van de EU. Maar dat betekent niet dat de luchtvervuiling geen effect op onze gezondheid meer heeft. Gemeenten, provincie en rijk nemen daarom maatregelen om de lucht nog schoner te krijgen. 
Kijk voor wat de gemeente doet op amsterdam.nl/schone lucht.

Luchtverontreiniging bestaat uit een mengsel van veel stoffen, zoals stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10, PM2.5) en roet. Deze stoffen veroorzaken luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Vooral kinderen, ouderen of mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben, lopen meer risico op het krijgen van gezondheidsklachten. Kinderen in gebieden met veel luchtvervuiling hebben bijvoorbeeld vaker bronchitis en gemiddeld een iets minder goede longfunctie.

Wat kunt u zelf doen

U kunt zelf voorkomen dat de lucht vervuild raakt door minder of geen auto te rijden, te kiezen voor een elektrische auto en geen hout te verbranden.
Ook kunt u de hoeveelheid luchtverontreiniging die u inademt beperken. Als u fietst of wandelt, kunt u kiezen voor een route die niet langs drukke wegen gaat en daarmee de verontreiniging die u inademt met meer dan 20% verminderen.
U kunt ‘slim’ ventileren, door buiten de spits en aan de niet-weg-kant ramen en roosters open te zetten.
Bekijk op  hoe u goed kunt ventileren. Bij het kiezen van een nieuwe woning, kunt u een huis kiezen dat niet langs een drukke weg staat.

Wat doet de GGD

De afdeling Milieu en Gezondheid informeert en adviseert over luchtkwaliteit en de effecten daarvan op uw gezondheid.

De GGD is nauw betrokken bij het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente Amsterdam en adviseert de Amstelland gemeenten over luchtkwaliteit. Naast advisering doen we onderzoek naar luchtkwaliteit. Wij doen geen metingen voor particulieren.

De GGD is gespecialiseerd in het meten van de luchtkwaliteit en kan heel exact laten zien hoe vervuild de lucht is en wat het effect op de gezondheid van de inwoners is.
Volg de meetresultaten op luchtmeetnet.nl.
Wilt u meer weten over de luchtkwaliteit op uw woonplek, kijk dan ook eens op de kaarten over luchtkwaliteit op de atlasleefomgeving.nl.

Om inzicht in luchtkwaliteit te krijgen, ook over langere perioden, is goed meten de hoofdzaak. In onderstaande video kunt u zien hoe dat in zijn werk gaat.

Meer informatie en publicaties