Pad tot huidige pagina

Meeroken met de buren

Meeroken leidt bij een aantal mensen direct tot luchtwegklachten. Vooral als u al astma of bronchitis hebt, kunt u daar eerder last van hebben dan anderen. Rookoverlast van de buren kan erg hinderlijk zijn.

Op de website www.ggdleefomgeving.nl leest u meer over roken in huis. U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat doet de GGD?

Het team Milieu en Gezondheid kan tips geven wat u kunt doen bij rookoverlast van de buren. De tips leest u ook op deze pagina. De GGD kan niet handhaven of uw buren aanspreken.

Wat kunt u zelf doen?

Ga op zoek

Ga zelf goed na waar u de rook het sterkst ruikt in de woning. Ruik ook bij leidingdoorvoeren (bijvoorbeeld in de keukenkast of meterkast) en bij ventilatiekanalen (bijvoorbeeld in de keuken). Zoek of er kieren in de woning zitten. Als u een oudere woning met houten ondervloeren hebt, ga dan eens na of uw vloer en het plafond van de onderbuurman goed zijn afgedicht.

Vraag de verhuurder

Als u een woning huurt mag u van de verhuurder verwachten dat hij meedenkt over oplossingen om rookoverlast te verminderen. Vraag de verhuurder om advies, bijvoorbeeld bij het dichten van kieren.

Ga in gesprek met de buren

Soms helpt een gesprek over de rookoverlast om samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Een organisatie als Beterburen kan voor (gratis) bemiddeling zorgen.

Controleer de brandveiligheid

In het Bouwbesluit voor bestaande bouw staat dat woningen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moeten hebben van minimaal 20 minuten. Het is dus ook niet de bedoeling dat rook uit de ene woning de andere woning inkomt via leidingdoorvoeren en of kieren. Dan zijn er mogelijk gebreken in de brandwerendheid. U kunt uw verhuurder hierop wijzen. Meer informatie hierover kun u ook krijgen bij afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het stadsdeel (bel 14 020).

Ventileer

Heeft u mechanische afzuiging, bijvoorbeeld in de douche en het toilet? Zorg dan dat u de ventilatieroosters in de muren of ramen altijd voldoende open hebt staan om een “onderdruk” in de woning te voorkomen. Als roosters dicht zijn is het namelijk goed mogelijk dat u luchtjes aanzuigt van andere plekken. Hierbij kun u denken aan lucht uit de kruipruimte maar ook lucht via kieren of doorvoeren uit de woning van de buren.

Rook van buiten

Sluit ramen en ventilatieroosters aan de kant waar de rook vandaan komt.

Welke regels gelden er?

Op veel plaatsen geldt inmiddels een rookverbod, zoals in openbare gebouwen en in de horeca. Dit is om de medewerkers tegen meeroken te beschermen. In de buitenlucht, in rookruimtes en in privéruimtes mag het wel. Dus ook in de tuin, op het balkon en in de eigen woning mag worden gerookt. Helaas is rookoverlast van buren niet altijd eenvoudig te bestrijden of geheel op te lossen.

Contact

Heeft u een vraag over meeroken met de buren?
Dan kun u terecht bij het team Milieu en Gezondheid.

Tel 020 555 5405
ma-vr van 9:00 – 17:00
leefomgeving@ggd.amsterdam.nl
Vermeld uw contactgegevens in de mail