Pad tot huidige pagina

Rook, roet en gezondheid

25 mei 2020

Wat doet rook met mijn gezondheid?

Als u rook hebt ingeademd, kunt u last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Als u gevoelige luchtwegen hebt vanwege bijvoorbeeld astma, kunt u last krijgen van benauwdheid of piepende ademhaling.
Bij inademing van veel rook kan een rookvergiftiging optreden door bijvoorbeeld koolmonoxide.

Of rook schadelijk is voor uw gezondheid, hangt vooral af van de hoeveelheid rook die u inademt. Hoe dichter bij de brand, hoe meer rook u inademt. En hoe langer u in de rook staat, hoe meer rook u binnen krijgt.
Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten kunnen aanhouden.

De kans is zeer klein dat inademen van rook leidt tot blijvende gezondheidsschade. Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan rook soms kan leiden tot overgevoeligheid van de luchtwegen. Dit wordt ook wel Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS). RADS is een niet-allergische vorm van astma waarvoor geldt dat :

  • u niet eerder luchtwegklachten of longafwijkingen had;
  • u direct na het inademen van de rook last kreeg van hoesten, piepende ademhaling en/of kortademigheid;
  • de symptomen tenminste een aantal maanden aanhouden of opnieuw optreden bij inademen van prikkelende stoffen zoals deodorant, of bij specifieke weersomstandigheden zoals koude of mist.

Wat doet roet met mijn gezondheid?

Bij brand kan een deel van de rook achterblijven in de vorm van roet en andere deeltjes. Die kunnen schadelijk zijn als u ze inslikt of als ze terechtkomen in de voedselketen.

In roet kunnen veel verschillende chemische stoffen aanwezig zijn. Grote hoeveelheden ingeslikt roet kunnen op langere termijn schadelijk zijn. Sommige stoffen in roet, zoals benzo(a)pyreen en dioxinen, zijn kankerverwekkend.

Neergeslagen roet krijgen we vooral binnen via vieze handen, het eten van groenten waarop roet aanwezig is, speeltoestellen of nadat het naar binnen is gelopen met vuile schoenen.

Soms kunnen stoffen uit roet in de voedselketen terecht komen. Bijvoorbeeld als na een brand dioxinen die op gras zijn neergeslagen via het vee in melk terechtkomen. Als gras of hooi na een brand teveel dioxinen bevatten, worden deze gewassen soms vernietigd om te voorkomen dat de melk verontreinigd raakt. Soms moet bij een grote brand het vee op stal om te voorkomen dat de dieren besmet gras eten. Ook het eten van gewassen uit bijvoorbeeld moestuinen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Wacht daarom altijd de adviezen af over het al dan niet veilig consumeren van gewassen die in de rook hebben gestaan.