Pad tot huidige pagina

Vocht schimmels en ventileren

Lijst

De lucht in een woning vervuilt snel door aanwezigheid en gedrag van bewoners. In een vochtig huis is meer huisstofmijt en groeien schimmels sneller dan in een droog huis. Het is belangrijk om de lucht in huis zo schoon, droog en gezond mogelijk te houden. Dit doet u door te ventileren en te luchten.

Wat doet de GGD

Het team Milieu en Gezondheid kan adviseren bij gezondheidsklachten en vocht en schimmel in huis. Het advies is gericht op dingen die u kunt doen om vocht en schimmel tegen te gaan en om te zorgen voor een gezonde binnenlucht. De GGD doet géén keuringen van woningen en onderzoekt geen schimmels.

Contact

Hebt u een vraag over vocht- en schimmelproblemen en gezondheid? Dan kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid.

Vermeld contactgegevens en eventueel foto’s van de situatie.


Wat u zelf kunt doen

Op de website www.g​gdleefomgeving.nl leest u meer over vocht, schimmels en ventileren.

U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen over:

  • Gezondheidsklachten door schimmels
  • Schimmels weghalen
  • Vocht in huis: dé oorzaak van schimmels
  • Tips voor minder vocht in huis
  • Uw huis goed verwarmen
  • Voldoende ventileren

Bekijk hier ook de filmpjes over vocht, schimmel en ventileren.

Bouw-en Woningtoezicht

Bouwtechnische gebreken

Als er bouwtechnische gebreken zijn moet dit bij de verhuurder gemeld worden. Bijvoorbeeld bij lekkage of als het ventilatiesysteem niet goed werkt. Wil de verhuurder niet meewerken? Dan kunt u in veel gevallen advies vragen bij het juridisch loket en naar de huurcommissie stappen. In Amsterdam en Amstelveen ondersteunt stichting !WOON bij vragen over huren, onderhoud, huurrechten en -plichten en vele andere woonkwesties.

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente kan handhaven bij bouwtechnische gebreken wanneer de verhuurder geen actie onderneemt. In Amsterdam heeft elk stadsdeel een afdeling Bouw- en Woningtoezicht, de naam van de afdeling kan verschillen. (Bel 14 020).

Op de site van de gemeente staat een stappenplan voor hulp of advies in geval van problemen met de woning. Op deze site staat ook een overzicht van woningcorporaties en handige andere tips. 
Zie: Woningkwaliteit:hoe u vocht en schimmel voorkomt

Bouwbesluit en ventilatie

Eisen voor ventilatie zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, zowel voor oude als nieuwe woningen. Ook technische eisen aan woningen zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Bouwtechnische gebreken zoals lekkages, kapotte ventilatieroosters of een verstopt ventilatiekanaal hoort de woningeigenaar op te lossen.