Pad tot huidige pagina

Windturbines

Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken. Dit wordt de energietransitie genoemd. Windenergie is in de energietransitie een belangrijk onderwerp.

Ook in Amsterdam en de Amstelland gemeenten wordt gezocht naar locaties om windturbines te plaatsen.

De meeste mensen vinden het goed dat er meer windturbines komen om schone energie op te wekken. Maar als er plannen zijn voor windturbines in uw directe omgeving, dan roept dat wel vragen op. Kunt u overlast verwachten? En wat betekent zo’n windturbine nu precies voor uw gezondheid?

Op de website www.ggdleefomgeving.nl leest u meer over windturbines en gezondheid. U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat doet de GGD?

Gemeenten en hun inwoners kunnen bij het team Milieu en Gezondheid van de GGD terecht met hun vragen over de invloed van windturbines op welzijn en gezondheid. De GGD heeft kennis van geluid in onze leefomgeving. Omdat er veel vragen zijn over de gezondheidseffecten van windturbines werkt de GGD samen met het RIVM in het expertisepunt Windenergie en gezondheid. Het expertisepunt houdt nieuw onderzoek over windturbines in de gaten.

Contact

Hebt u een vraag over windturbines en gezondheid? Dan kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid.

Tel 020 555 5405
ma-vr van 9:00 – 17:00

leefomgeving@ggd.amsterdam.nl
Vermeld uw contactgegevens in de mail