Pad tot huidige pagina

Zwemmen in open water

Als u in open water gaat zwemmen (dus niet in een zwembad), loopt u mogelijk gezondheidsrisico’s.

Steeds meer Amsterdammers zwemmen in open water, zoals grachten, kanalen en plassen.  Dat levert veel plezier op en brengt verkoeling in hete zomers. Als gemeente streven we daarom naar zo veel mogelijk plekken waar u veilig kunt zwemmen. Maar, zwemmen kent altijd risico’s. Wees dus voorzichtig en pas goed op jezelf en op elkaar.

Het zwembad is het meest veilig

Het zwembad is de meest veilige plek om af te koelen. Amsterdam heeft verschillende buitenbaden verspreid over de stad. Zwemt u liever in open water of in de natuur? Op www.zwemwater.nl vindt u de officiële zwemplekken in en om de stad. Hier worden de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Als u wilt zwemmen in open water, zijn dit de meest veilige plekken. Maar, ook in open water dat wordt gecontroleerd kunt u met ziekteverwekkers (bijvoorbeeld virussen, bacteriën en parasieten) in contact komen. Verderop op deze pagina leest u hier meer over.

Zwemmen buiten de officiële zwemplekken

Ook buiten de officiële zwemplekken kun je het water in om te zwemmen. Maar, de veiligheid en de waterkwaliteit worden hier niet gecontroleerd. Verderop op deze pagina leest u meer over de gezondheidsrisco’s van zwemmen in open water. Meer algemene informatie over veilig zwemmen in open water, en over de plekken waar u niet mag zwemmen, is te vinden op de gemeentelijke website: www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/zwemmen-stad-geniet-wees-voorzichtig!/

Op officiële open water zwemlocaties wordt de waterkwaliteit gecontroleerd. Door hier te zwemmen kunt u de gezondheidsrisico’s beperken. Ook in open water dat wordt gecontroleerd, kunt u met ziekteverwekkers (bijvoorbeeld virussen, bacteriën en parasieten) in contact komen. In niet gecontroleerd water is die kans groter. Sinds een aantal jaren wordt steeds meer gezwommen in grachten, plassen en meren die niet aangewezen zijn als officiële zwemplekken. Hier wordt niet gecontroleerd op de kwaliteit van het water en andere vervuiling in en rond de plek. Als hier officiële evenementen plaatsvinden, kan het zijn dat extra wordt gecontroleerd op de waterkwaliteit en dat extra voorlichting over de gezondheidsrisico’s plaatsvindt.

Riooloverstort na hevige regenval (inclusief corona update)

Zwem niet in sloten of grachten na een harde regenbui. Enkele keren per jaar na hevige regenbuien, kan het gebeuren dat de nog gemengde regen- en afvalwaterrioleringsbuizen in de oudere wijken in de stad, de grote hoeveelheid regen- en afvalwater tegelijk niet kunnen verwerken. Om te voorkomen dat dit vuile water op straat of in de huizen terecht komt, gaat het overtollige water via riooloverstorten (nooduitlaten) de gracht of sloot in.

Corona update: Onderzoek in Nederland heeft laten zien dat in rioolwater deeltjes van het coronavirus aanwezig kunnen zijn. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het coronavirus in oppervlaktewater. De overleving van het coronavirus is in vergelijking met andere virussen die aanwezig kunnen zijn in afvalwater waarschijnlijk korter. Tot op heden is er geen bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via water.

Verminderde weerstand

De GGD ontraadt personen met een verminderde weerstand, zoals zwangeren en personen die medicatie gebruiken die de weerstand onderdrukken, te zwemmen in open water.
Kijk op de sportpagina van de gemeente voor informatie over zwembaden, officiële buitenzwemplekken en peuterbadjes.

De GGD heeft geen controlerende taken met betrekking tot de kwaliteit van zwemwater in Amsterdam en Noord-Holland.

In de zomer van 2016 vonden er in Amsterdam en Utrecht zwemevenementen plaats in de stedelijke binnengrachten. GGD regio Utrecht heeft in samenwerking met GGD Amsterdam het risico op gezondheidsklachten onderzocht na deelname aan de zwemevenementen. Zie de voor de resultaten van het onderzoek de volgende tekst:
Risico’s op ziekte na zwemmen in grachtenwater nader onderzocht

Heb ik vaccinaties nodig voor zwemmen in open water?

De GGD adviseert geen specifieke vaccinaties voor zwemmen in open water. Wij raden u aan bij verwondingen altijd te overleggen met een arts of er één of meerdere vaccinaties nodig zijn tegen tetanus en/of dat behandeling van de wond noodzakelijk is.

Gezondheidsrisico’s zwemmen in open water

 • De meest voorkomende aandoening is zwemmersjeuk. Een wormpje van eenden is hier de oorzaak van. Al kort na het zwemmen kan men onder de rode bultjes zitten, die heftig jeuken, maar verder onschuldig zijn.
 • In het water kan ook Cryptosporidium voorkomen. Deze parasiet veroorzaakt diarree.
 • Andere veel voorkomende veroorzakers van diarree zijn de E-coli bacterie en het norovirus. Beiden kunnen klachten van braken, diarree en misselijkheid geven.
 • Een zeldzame, mogelijk ernstig verlopende ziekte is de ziekte van Weil. Deze ziekte wordt verspreid door een bacterie (leptospirose) in rattenurine. Via de slijmvliezen of kleine huidwondjes kan de bacterie uit het water in het lichaam terechtkomen.
 • Ook botulisme kan in het water voorkomen. Besmetting van mensen is zeer zeldzaam.
 • Als u in aanraking komt met blauwalg kunt u last krijgen van irritaties aan uw ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten.

Tips om gezondheidsrisico’s te verkleinen

 • Zwem alleen op officiële zwemlocaties (dit zijn op zwemwaterkwaliteit gecontroleerde zwemplekken) en op andere plekken alleen bij officiële evenementen.
 • Let op scherpe voorwerpen op de bodem en langs de oevers.
 • Zwem niet in lauw, stilstaand water.
 • Zwem niet in water waarin (blauw)algen zichtbaar zijn.
 • Zwem niet in water waarin dode dieren (vissen, eenden, watervogels) drijven. Raak geen dode dieren aan. Als u dode dieren in het water ziet, waarschuw dan de gemeente, de provincie of het waterschap.
 • Drink nooit oppervlaktewater, ook niet als het er schoon uitziet.
 • Spoel huid en haren af met schoon kraanwater en droog u goed af.

Consulteer altijd uw huisarts bij gezondheidsklachten na zwemmen in open water.

Bron ziektes en tips: RIVM.

Honden en blauwalg

Honden zijn erg gevoelig voor blauwalgen. Tijdens het zwemmen kunnen ze water binnenkrijgen maar ook nadat zij gezwommen hebben in besmet water en daarna hun vacht schoonlikken, kunnen ze de toxines (gifstoffen) binnenkrijgen. Honden kunnen hier heel ziek van worden en zelfs door overlijden. Het is daarom altijd aan te raden uw hond te wassen nadat deze in verdacht water heeft gezwommen. Neem zo nodig contact op met de dierenarts.