Coalitie Gezonde en Kansrijke Start

Iedere ouder wil het beste voor haar of zijn kind. Toch lukt het niet altijd om hiervoor de beste omstandigheden te hebben.

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en mentale problemen. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal om een kind een goede start in het leven te geven. Als de omstandigheden tijdens de eerste fase van het leven goed zijn, dan heeft het kind een stevige fysieke, mentale en sociale basis voor de rest van zijn of haar leven. Gemeente Amsterdam en partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Met de stadsbrede coalitie Gezonde en Kansrijke Start zetten wij ons in voor een gezondere start van het (ongeboren) kind in een gezonde omgeving, door jonge ouders in een kwetsbare situatie te ondersteunen en tijdig in te zetten op het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren.