Meld je aan voor de bijeenkomst samenwerking prenataal contact

Een deel van de pasgeboren Amsterdammertjes komt ter wereld in een kwetsbare omgeving. De GGD wil al voor de geboorte de zorg rondom de moeder gaan regelen. Het prenatale contact moet eraan bijdragen dat de baby een kansrijke start krijgt.

Dit jaar is wettelijk vastgelegd dat de jeugdgezondheidszorg prenatale huisbezoeken of contactmomenten kan aanbieden. Een jeugdverpleegkundige bekijkt dan samen met de aanstaande ouders hoe een kindje zo goed en gezond mogelijk geboren kan worden. “De jeugdverpleegkundige kan door de huisarts, de verloskundige, het maatschappelijk werk of andere zorg- en hulpverleners worden ingeschakeld,” vertelt GGD-jeugdarts Marit Recourt Vollebregt.

Het is belangrijk dat alle zorg- en hulpverleners rondom de geboorte goed samenwerken. Om die samenwerking vorm te geven organiseren we een aantal bijeenkomsten. De eerste in deze reeks vond plaats op maandag 28 november in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Kraamverzorgers, verloskundigen, JGZ- en ggz-verpleegkundigen en buurt- en maatschappelijk werkers namen deel aan een interactieve theaterbijeenkomst.

Kennis en kunde bij elkaar brengen

Aan de hand van een casus met een acteur die een zwangere in een kwetsbare situatie speelt, ervaren de deelnemers wat helpt en wat veilig voelt. De trainer houdt de aanwezigen ook voor dat ze het samen moeten doen. “Jullie zijn met elkaar een enorme bron van kennis en kunde. Jij kunt misschien niet helpen in deze situatie, maar je buurvrouw heeft die expertise mogelijk wel. Dus schakel haar in.”

Hoe dat ‘samen’ precies vorm moet krijgen, is iets wat we de komende maanden moeten uitwerken, vertelt Marit. “Dit soort sessies helpt om elkaar te leren kennen. De volgende interactieve theaterbijeenkomsten zijn op 17 en 18 januari van 15.00-17.00 uur in het Zonnehuis in Noord. Meld je aan zodat we met elkaar de samenwerking kunnen verbeteren. Jouw input is daarbij essentieel!”

Aanmelden