Armoedebestrijding en het belang van de eerste 1.000 dagen gaan hand in hand

Harro Hoogewerf is hoofd van de afdeling armoedebestrijding bij gemeente Amsterdam. De afdeling richt zich op het verbeteren van de financiële situatie van inwoners met weinig geld. Ook zet Harro zich in om het belang van de eerste 1.000 dagen in het leven van een kind onder de aandacht te brengen. Deze eerste 1.000 dagen leggen namelijk de basis voor de rest van het leven.

Armoedebestrijding en het belang van de eerste 1.000 dagen zijn 2 essentiële aspecten van het werk van Harro bij de gemeente Amsterdam. Door ons te richten op financiële ondersteuning, samenwerking en het signaleren van problemen, streven we naar een goede start voor zoveel mogelijk kinderen.

Armoedebestrijding en de eerste 1.000 dagen zijn ook sterk met elkaar verbonden. Ze hebben invloed op de kansen en toekomst van kinderen, waardoor zij een stevige basis kunnen krijgen voor een succesvolle ontwikkeling. We gingen hierover in gesprek.

De eerste 1.000 dagen

‘De eerste 1.000 dagen zijn ontzettend belangrijk’ vertelt Harro.

‘Een deel van je leven heb je zelf onder controle, je bent als het ware een beetje de architect van je eigen levenspad. Maar een ander deel bestaat uit dingen waarvoor je niet hebt gekozen. Als je niet bent geboren in een kansrijke omgeving, dan heb je het natúúrlijk zwaarder!’

Harro vervolgt:

‘In de eerste 1.000 dagen van een kind en het gezin zijn rust, zekerheid en veiligheid ontzettend belangrijk.’ Harro is erg te spreken over hoe overzichtelijk dit mede door het programma Gezonde en Kansrijke Start geworden is.

Samenwerking

Harro vertelt hoe belangrijk de samenwerking tussen instanties en hulpverlening is.

‘Wij kijken naar mogelijkheden om verbindingen te leggen. Als de GGD of partners van de GGD bij een jonge moeder zien dat de eerste 1.000 dagen gedomineerd worden door geldstress, kan er zo snel mogelijk hulp worden geboden. Dat is zoeken naar de juiste samenwerking.’

Zo is Harro ook trots op de groei van het kindbudget, hierdoor kan er meer ondersteuning worden geboden.

‘Vroeger was dit het scholierenbudget, puur om schoolspullen aan te schaffen. Dit hebben we nu ook kunnen uitbreiden naar het kindbudget, waarmee ouders allerlei kind gerelateerde spullen kunnen kopen, ook in die zo belangrijke eerste 1.000 dagen.’

De juiste zorg

Het bespreekbaar maken van armoede en het actief doorvragen naar stress over geld is essentieel. Zo vertelt Harro:

‘Stap 1 is erover praten. Er is vaak meer hulp dan mensen weten, waar dus geen gebruik van wordt gemaakt. Stap 2 is mensen naar de juiste zorg en ondersteuning leiden. Er is een heel breed scala aan maatschappelijke hulp in Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan de Buurtteams en het Fonds Bijzondere Noden!’

Droom voor de toekomst

Samenwerking is soms lastig vanwege schaamte bij ouders, waardoor ze hun problemen niet delen. Het hebben van een vertrouwenspositie is daarom een cruciaal deel van het werk bij armoedebestrijding. Eén van Harro's dromen is het verbeteren van de communicatie tussen hulpverleners:

'Hoe mooi zou het zijn als hulpverleners meer weten van elkaars werk en bijvoorbeeld gewaarschuwd zijn dat er geldzorgen zijn bij een persoon zodat daar beter op in gespeeld kan worden!’