Hulp voor aanstaande ouders

“De brainstormsessie heeft veel waardevolle, concrete oplossingsrichtingen opgeleverd over wat er nodig is voor een optimale samenwerking. Tijdens de brainstormsessie zijn de voorgestelde oplossingsrichtingen getest met professionals. Er is actief feedback verzameld over wat wél en juist niet werkt.

Zo konden bijvoorbeeld professionals tijdens een rollenspel met een Hongaarse zwangere in kwetsbare omstandigheden ervaren hoe hun consult verloopt als er een cultuurbemiddelaar aanwezig is. Met een website prototype is onderzocht óf en hoe een online vraagbaak kan werken. Is dit van toegevoegde waarde om elkaar te leren kennen of om hulp te vragen bij een casus  of om aanbod te vinden.

Ook werden aanwezigen aan het werk gezet om een multidisciplinair overleg te organiseren aan de hand van een casus. Ze werden gevraagd om een warme overdracht met aanwezigheid van betrokken professionals en ouders vorm te geven.

De sessie werd goed bezocht door professionals uit verschillende disciplines. Dit leverde zeer nuttige feedback op voor de implementatie van de gevonden mogelijkheden om de samenwerking voor (aanstaande) ouders te versterken. Eind dit jaar wordt de opdracht ‘hulp aan (aanstaande) ouders’ afgerond met een eindrapport.’’