Vergroot de kennis van ouders over beschikbare ondersteuning in Amsterdam

Als medisch maatschappelijk werkster in het BovenIJ ziekenhuis biedt Néomée Alain ouders praktische en psychosociale ondersteuning. Néomée zet zich in voor het belang van de eerste 1.000 dagen en zet haar kennis uit Canada en haar ervaring als moeder in Nederland in. Samenwerken en ouders attent maken op de verschillende vormen van hulp die er zijn, staan voorop. Ron Water zit in de laatste fase van zijn studie Social Work.

Inspiratie uit Canada en samenwerking binnen de zorg

Néomée kwam in aanraking met Gezonde en Kansrijke Start door jeugdgezondheidsverpleegkundige Inge Feenstra. Inge zag de noodzaak om binnen de zorg beter samen te werken en zette in Amsterdam Noord een multidisciplinair overleg rondom kwetsbare zwangeren op. Als professionals elkaar beter leren kennen kunnen ze makkelijker samenwerken en dat zorgt voor een warme overdracht tussen instanties. Néomée sloot zich aan bij het multidisciplinair overleg en hoorde over het programma Gezonde en Kansrijke Start in Nederland.

Ik wist vanuit mijn werk in Canada, 16 jaar geleden, hoe belangrijk de eerste 1.000 dagen zijn. Destijds was er al veel aandacht voor gezonde zwangerschap en de eerste 1.000 dagen.

In Canada was er voor zwangeren gratis OV om naar medische afspraken te komen. Kwetsbare moeders kregen gratis eieren, jus d’orange en melk.

Mooi en veel aanbod

Het OKT (Ouder- en Kindteam) weegt en meet baby’s, maar biedt ook opvoedcursussen, ondersteuning en advies. "Er is in Amsterdam veel aanbod, ik heb soms alleen het idee dat ouders niet goed weten wat er allemaal is. Samen met ouders kijken we wat hun prioriteiten zijn en welke instanties hen hierbij kunnen helpen. Het is heel goed dat er zoveel aanbod en ondersteuning is, maar dat brengt het risico met zich mee dat het versnippert of niet meer duidelijk is voor een ouder."

Kleine stapjes kunnen groot zijn

Ron Water loopt stage bij Néomée. Ron: "Ik denk dat we het belang van signaleren en terugkoppelen niet moeten onderschatten. We hoeven niet altijd aan het meest extreme te denken, zoals huiselijk geweld. Maar we kunnen ook kleinere dingen die opvallen signaleren. Bijvoorbeeld het ontbreken van een wiegje in de laatste fase van een zwangerschap of kleding die te groot zit bij een premature baby. Kleding is heel belangrijk. Zie je als professional iets dat niet direct alle alarmbellen laat afgaan, maar wat je wel opvallend vindt? Geef dit dan ook door! Kleine stapjes kunnen echt tot grote veranderingen leiden in het belang van het kind en de eerste 1.000 dagen." Door kleine signalen op te vangen heb je sneller contact met het gezin en hoor je wat waardevol en belangrijk is voor ouders.

Netwerk in kaart brengen

Ook is het netwerk van belang. En dan gaat het niet alleen om een formeel netwerk maar ook om een informeel netwerk. Néomée: "Een netwerk om mensen heen is heel belangrijk voor de emotionele en fysieke gezondheid van ouders en daarmee ook het kind. Bij een netwerk moet je ook denken aan bijvoorbeeld een sportclub, de bibliotheek, een buurtclub of een goede buur. Wij als maatschappelijk werkers proberen handvatten te bieden om het netwerk rond ouders te vergroten. De eerste stap die we zetten is het formele netwerk in kaart brengen en ouders te laten weten wat er allemaal is! Denk aan huisartsen, JGZ maar ook aan organisaties als Stichting Sina en de Voedselbank. Je moet er niet vanuit gaan dat ouders dit allemaal zelf al weten."

Het initiatief Buurtgezinnen koppelt ouders aan een gezin in de buurt en helpt ook bij het vergroten van een netwerk. Zo’n buurtgezin is gescreend, zodat de ouder weet dat het betrouwbaar is. Een buurtgezin kan af en toe je kindje opvangen of naar school brengen. "Door het contact met het buurtgezin kan het balletje ook sneller gaan rollen, leer je meer mensen kennen en word je informele en formele netwerk uitgebreid."

Ondersteuning met begrip en openheid

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, los van hun cultuur of opleiding en ondanks uitdagingen als armoede en gezondheid. Het is belangrijk om te beseffen dat er veel manieren zijn om een kind groot te brengen. Er is niet maar één juiste of beste aanpak. Ouders moeten hierin hun weg vinden, ondervinden wat er bij hun past.

Ik probeer zoveel mogelijk te benadrukken wat er al goed gaat en samen te kijken hoe ouders minder stress kunnen ervaren.

"Ik vertel moeders wel altijd dat het belangrijk is goed voor zichzelf te zorgen, want kinderen hebben ze nodig. Ik benoem niet hardop aan een ouder - weet je wel hoe belangrijk de eerste 1.000 dagen zijn! - omdat ik ze niet meer druk of stress wil geven, maar zelfvertrouwen. Ik probeer ze op weg te helpen en te benadrukken wat er al goed gaat. Dit draagt bij aan een Gezonde en Kansrijke Start voor hun kindje!"