Leerreis Gezonde en Kansrijke Start

Wat dit leertraject uniek maakt, is dat de fysieke trainingen plaatsvinden in gemengde groepen. Hierdoor krijgen deelnemers niet alleen nieuwe kennis aangereikt, maar versterken ze ook hun professionele netwerk en samenwerking. In de eerste groep die de leerreis heeft getest, zaten bijvoorbeeld professionals uit diverse sectoren zoals kraamzorg, verloskunde, jeugdgezondheidszorg, gezinsbegeleiding en schuldhulpverlening. Door de combinatie van kennisoverdracht en praktische oefeningen in gespreksvoering met acteurs, sluit de leerreis goed aan bij de doelen van Gezonde en Kansrijke Start.

“Ik vond het leerzaam om te zien dat de verschillende professionals tegen dezelfde soort dingen aanlopen en echt vanuit hun hart werken. We kennen allemaal de uitdagingen van werken met deze doelgroep. Ik heb nu meer vertrouwen om samen te werken met de ander in de keten, in het belang van de aanstaande moeder.”

Voor de zomer zijn er 3 trainingen in Zuidoost.

Vanaf september worden trainingen aangeboden aan iedereen, die een rol speelt in het bevorderen van de gezondheid en kansen van jonge kinderen en hun gezinnen. Hou de berichtgeving in de gaten via deze nieuwsbrief en de LinkedIn groep Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam!

Aanmelden en meer informatie via gks@ggd.amsterdam.nl


*Er is accreditatie aangevraagd voor de combinatie e-learning en fysieke training.