Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start juli 2023

27 september 2023

Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start juli 2023

Afbeelding

Armoedebestrijding en het belang van de eerste 1000 dagen gaan hand in hand

Harro Hoogewerf is hoofd van de afdeling armoedebestrijding bij gemeente Amsterdam. Harro vindt het van belang de eerste 1000 dagen in het leven van een kind onder de aandacht te brengen. Deze eerste 1000 dagen leggen de basis voor de rest van het leven.


Geslaagde netwerkbijeenkomsten

Ruim 150 betrokkenen bij de eerste 1000 dagen hebben elkaar ontmoet tijdens de 3 netwerkbijeenkomsten in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost.

Met een onderwerp dat speelt in de wijk, brachten de deelnemers samen het lokale netwerk in kaart. Via een praktijkvoorbeeld werkten ze in groepen aan kansen en acties om samen nóg betere zorg en ondersteuning te kunnen bieden.


Save the Date: Week van de Gezonde Kansrijke Start

Van 6 t/m 10 november organiseren we voor de derde keer de Week van de Gezonde en Kansrijke start. Met op 9 november de netwerkdag. In de ochtend beginnen we met netwerkbijeenkomsten voor de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. ‘s Middags kun je kiezen uit verschillende werksessies. Hier staan bekende thema’s zoals bestaanszekerheid op het programma, maar ook nieuwe onderwerpen krijgen de ruimte. Een belangrijk onderdeel is de doorlopende samenwerking in de eerste 1000 dagen.


Regelingen nu voor meer kinderen

De Gemeente Amsterdam heeft verschillende regelingen voor hulp bij kosten voor school en sport voor kinderen tot 18 jaar. Vanaf 1 juni is deze hulp voor meer kinderen beschikbaar, want de gemeente verhoogt de inkomensgrens naar 150% van het sociaal minimum.

> Meer informatie over de regelingen


Luistertip!

Pluryn-podcast 'Nu Niet Zwanger' bespreekt lastige (gespreks)onderwerpen

Pluryn werkt met een aantal GGD-regio's samen over het thema kinderwens. Het programma 'Nu Niet Zwanger' is een gezamenlijk project van de GGD's. Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders de regie te nemen over hun kinderwens. Door het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden.

> Beluister hier de podcast


Cadeaubon voor nieuwe deelnemers Sarphati Cohort

In juni start GGD Amsterdam een wervingscampagne om meer ouders te motiveren om deel te nemen aan het Sarphati Cohort.

Dit is een belangrijk gezondheidsonderzoek onder kinderen in Amsterdam. De campagne richt zich specifiek op ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Nieuwe deelnemers ontvangen vanaf juni een online cadeaubon van 15 euro na het invullen van de eerste vragenlijst.

> Website Sarphati Cohort


Terugblik Conferentie Kansrijke Start

“Samen tegen armoede in de 1e 1000 dagen”

Op 19 juni 2023 vond de 5e landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. De conferentie stond in het teken van een kansrijke start in relatie tot armoede.

In het beeldverslag wordt er teruggeblikt op een succesvolle en inspirerende dag waarbij 450 bezoekers aanwezig waren. Wethouder Marjolein Moorman van de gemeente Amsterdam was de eerste spreker. De deelnemers hebben de serieus game gespeeld die door GGD Amsterdam is ontwikkeld, inclusief de muntjes. Hier zijn we bijzonder trots op.

> Terugblik conferentie inclusief beeldverslag


Babystartpakket

Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen. Dit doen zij door verspreiding van het Babystartpakket.

Dit gratis pakket bestaat uit 100-130 items voor de pasgeboren baby. Denk aan kleertjes, bed- en badtextiel, diverse verzorgingsproducten en een kruik. Het helpt bij het beperken van stress en zorgen over de babyuitzet.

Het babystartpakket is bedoeld voor aanstaande ouders die op of onder de armoedegrens leven. Professionals die met deze groep werkt, kunnen het babystartpakket aanvragen. De aanstaande ouders krijgen het pakket dan gemakkelijk thuis gestuurd. De ouders kunnen daarna zelf de aanvraag doen voor het vervolgpakket.

Wil jij als professional ook een babystartpakket aanvragen voor je cliënt? Registreer je dan eenvoudig en eenmalig via de website van Stichting Babyspullen.

Meer weten? Kijk op: 
> Stichting Babyspullen


Lijst

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma Gezonde en Kansrijke Start van GGD Amsterdam.


In- of uitschrijven voor de nieuwsbrief