Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start mei 2023

7 december 2023

Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start mei 2023

Afbeelding

Netwerkbijeenkomsten Nieuw-West, Noord en Zuidoost

Werk jij in Amsterdam stadsdeel Nieuw-West, Noord of Zuidoost als vrijwilliger, in de (geboorte)zorg, het buurtteam of andere organisatie? En heb jij te maken met zwangeren en ouders van heel jonge kinderen? Kom dan naar onze netwerkbijeenkomst in het stadsdeel waar jij werkt.

Netwerkbijeenkomst

We gaan samen in gesprek over waar we tegenaan lopen, we bedenken ideeën en versterken onze netwerken om deze gezinnen in kwetsbare situaties nóg beter te ondersteunen. Elk stadsdeel heeft een eigen thema, meer informatie vind je op de aanmeldpagina

Stadsdeel Nieuw-West

Dinsdag 20 juni 15.00-17.00 uur
Thema: vrouwen met weinig controle over hun leven

Stadsdeel Noord

Donderdag 22 juni 15.00-17.00 uur
Thema: Kinderen van Ouder(s) met Psychische Problemen (KOPP)

Stadsdeel Zuidoost

Donderdag 27 juni 15.00-17.00 uur
Thema: Ongedocumenteerde personen


Steeds meer hulpverleners leren Nu Niet Zwanger-methodiek

Het programma Nu Niet Zwanger biedt handvatten aan hulpverleners om in gesprek te gaan met mensen in een kwetsbare situatie over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De meerwaarde van het programma wordt in steeds meer gemeenten duidelijk. Er is ook een e-learning beschikbaar die voor iedereen te volgen is.

Logo Nu niet Zwanger

In 5 jaar tijd hebben hulpverleners in heel Nederland circa 19.000 kinderwens-gesprekken gevoerd en is het programma uitgegroeid tot een landelijk bekende en goed onderbouwde interventie. In Amsterdam werden een jaar geleden de eerste aandachtsfunctionarissen (AF’s) getraind in de Nu Niet Zwanger-methodiek. Inmiddels zijn er ongeveer 70 AF’s in Amsterdam actief in 20 organisaties in het sociaal domein en de medische sector. Denk bijvoorbeeld aan HVO-Querido, OKT en Cordaan.

Opleiding en e-learning

Vanaf juni 2023 bieden we in Amsterdam een vernieuwde versie van de Nu Niet Zwanger-scholing aan voor toekomstige AF's. Deze opleiding is nu gestandaardiseerd in heel Nederland, zodat elke regio dezelfde opleiding kan aanbieden. Naast de training is ook de e-learning herzien en voor iedereen toegankelijk. Je kunt de e-learning volgen via https://leerportaal.rutgers.nl/

Heb je interesse in de e-learning? Mail dan naar nnz@ggd.amsterdam.nl


Speel de Serious Game met jouw team

Er is veel interesse voor de “Serious Game: bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen” die afgelopen jaar tijdens de Week van de Gezonde en Kansrijke Start is gespeeld. Daarom bieden wij het spel aan voor de OKT’s en Buurtteams. De Serious Game kan ook in gezamenlijkheid gespeeld worden om de samenwerking tussen OKT en Buurtteam te versterken.

Serious Game copyright Barbra Verbij

Wij zorgen voor de Serious Game, inclusief spelleiding en de inzet van trainingsacteurs. Jullie zorgen zelf voor de praktische zaken zoals een geschikte locatie. Interesse? Mail naar gks@amsterdam.nl voor meer informatie.

Onlangs heeft heel OKT Zuidoost het spel gespeeld. Enkele reacties van deelnemers:

“Goed om te ervaren zodat je weer meer inzicht hebt in het perspectief van de ouder en wat zij meemaken.”

“Er zijn zoveel loketten waar je als (aanstaande) ouder mee te maken krijgt. Heel onoverzichtelijk, ik raakte er totaal overprikkeld van”.

“Onmacht, frustratie, gejaagd gevoel. En moeilijke vragen!”


'Er bestaat geen one size fits all voor alle ouders'

Lily Overgoor

Lily Overgoor zet zich in voor een gezonde en kansrijke start voor Amsterdamse kinderen. Ze werkt als jeugdverpleegkundige in Zuidoost: “Tijdens mijn spreekuren en huisbezoeken zie ik dagelijks ouders met jonge kinderen. Ik zie waar ze tegenaanlopen en wat ze nodig hebben. Ook zie ik de positieve effecten van bijvoorbeeld Centering en Nu Niet Zwanger in de praktijk.”


Gratis training Centering!

Namens Gezonde Kansrijke Start hebben we dit jaar weer Centering-trainingen ingekocht voor (klinische) verloskundigen en jeugdverpleegkundigen/doktersassistenten. Voor deze training krijg je accreditatiepunten. In juni zijn er nog een paar plekken beschikbaar, dus meld je snel aan!

Data:
27 en 28 juni
28 en 29 september

Interesse? Mail naar Marit Recourt, mrecourt@ggd.amsterdam.nlLijst

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma Gezonde en Kansrijke Start van GGD Amsterdam.


In- of uitschrijven voor de nieuwsbrief