Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start februari 2024

8 juli 2024

Nieuwsbrief Gezonde en Kansrijke Start februari 2024

Afbeelding

In the spotlight - Eigen Kracht!

Oplossingen in het netwerk

Eigen Kracht-conferenties bieden de mogelijkheid om een familiegroepsplan te maken. Gezinnen met kinderen zoeken samen met hun eigen netwerk en met betrokken professionals of vrijwilliger oplossingen voor vragen over diverse levensgebieden. Eigen kracht ondersteunt vooral gezinnen die een klein netwerk hebben of die hun netwerk niet willen belasten. Er wordt dan verbinding gemaakt met iedereen die belangrijk is voor het gezin en kan meedenken.

Eigen Kracht en eerste 1000 dagen

Binnen het kader van Gezonde en Kansrijke Start vervullen de conferenties een belangrijke rol tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. De nadruk ligt dan op het gezamenlijk creëren van een stabiele en ondersteunende omgeving. Dit is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van het kind.


Interview met Néomée Alain

Medisch maatschappelijk werkster Néomée Alain biedt ouders praktische en psychosociale ondersteuning. Néomée komt uit Canada en zet zich in voor het belang van de eerste 1.000 dagen.


Gratis training Centering

Ben je verloskundige in Amsterdam? Volg dan de tweedaagse training Centering over groepsgewijze zorg. Deze training is geaccrediteerd door KNOV, KCKZ en V&VN.

Lukt het nu niet? Later in het jaar biedt Gezonde en Kansrijke Start nog een training. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten.


Babystartpakket

Ook dit jaar kunnen we in Amsterdam het babystartpakket van Stichting Babyspullen aanvragen voor aanstaande ouders die op of onder de armoedegrens leven.

Effect armoede aanpakken

Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen. Het babystartpakket bestaat uit 100-130 items voor de pasgeboren baby zoals kleertjes, bed- en badtextiel, diverse verzorgingsproducten en een kruik. Het Babystartpakket helpt bij het beperken van stress en zorgen over de babyuitzet.

Aanvragen

Professionals die met de doelgroep werken, kunnen het babystartpakket aanvragen. De aanstaande ouders krijgen het pakket dan gemakkelijk en kosteloos thuis gestuurd. Ze kunnen daarna zelf de aanvraag doen voor het vervolgpakket.

Wil jij als professional ook een babystartpakket aanvragen voor je cliënt? Registreer je dan eenvoudig en eenmalig via de website van Stichting Babyspullen.


Talentool Geboortezorg gelanceerd

Ken je de Talentool Geboortezorg al? Dit is een overzicht van voorlichtingsmaterialen in verschillende talen die je als professional kunt gebruiken tijdens je consult met een zwangere of ouders.

Meer kansen door samenwerking

De talentool sluit helemaal aan bij het programma Gezonde en Kansrijke Start, het kan mensen echt grotere kansen geven. Bovendien is het een voorbeeld van een instrument dat met elkaar, over de disciplines heen, ontwikkeld is om vanuit de praktijk van bestaande materialen iets neer te zetten.


Binnenkort: de Zorgpadentool van Pharos

Binnenkort lanceert Pharos de Zorgpadentool voor de gemeente Amsterdam. Speciaal ontworpen om jou te ondersteunen bij de zorg voor aanstaande ouders in Amsterdam. Je kunt zien wat een passend zorgpad is en welke ondersteuning er in Amsterdam beschikbaar is.

Ben je nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje.


Van proeftuinen sociale geboortezorg naar sterke ketenaanpak Kansrijke Start

In de proeftuinen Zuidoost, Nieuw-West en Noord werken we aan belangrijke elementen die helpen om de gezondheid van zwangere vrouwen in kwetsbare situaties te verbeteren. Wat is er nodig is om in Amsterdam een sterke en sluitende ketenaanpak voor de kansrijke start te krijgen.


Gezonde en Kansrijke Start op de socials

Vind elkaar op de LinkedIn groep van Gezonde en Kansrijke Start. Je kunt hier informatie uitwisselen, berichten delen en elkaar vragen stellen. Word lid. Lees mee. Post. En leer van elkaar!


Zet in je agenda!

Netwerkbijeenkomsten Gezonde en Kansrijke Start

  • Dinsdagmiddag 11 juni (Zuidoost)
  • Donderdagmiddag 13 juni (Nieuw-West)
  • Donderdagmiddag 27 juni (Noord)
  • De locatie en precieze tijd volgen binnenkort

Het thema is: Versterken van het netwerk om het gezin heen in de eerste 1000 dagen. De netwerkbijeenkomst is hét moment om je samen met professionals en partners uit het stadsdeel te verdiepen in de eerste 1000 dagen.

Week van de Gezonde en Kansrijke Start

  • Maandag 11 tot en met vrijdag 15 november

Blijf op de hoogte

Hou deze nieuwsbrief en de LinkedIn groep in de gaten voor informatie over deze bijeenkomsten en het programma.


Lijst

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma Gezonde en Kansrijke Start van GGD Amsterdam.


In- of uitschrijven voor de nieuwsbrief