Stichting SINA

Stichting SINA: Samenwerking en zorg voor gezinnen met beperkte financiële middelen.

Stichting SINA richt zich op het helpen van gezinnen met beperkte inkomens.
Maaike Neys is teamleider projecten kinderen: "We zorgen voor ondersteuning voor gezinnen, aanstaande moeders en gezinnen met pasgeboren kinderen die zelf niet voldoende middelen hebben. We doen huisbezoeken en zorgen ervoor dat ze de basisbenodigdheden hebben. Denk aan bedden, luiers en kraampakketten. We bieden aan oudere kinderen ook de mogelijkheid voor het volgen van sportlessen, zwemlessen en culturele activiteiten. Als de behoefte groot is,  halen we maatschappelijk werkers erbij voor langdurige hulp."

Stichting SINA heeft intussen 50 medewerkers die jaarlijks meer dan 300 mensen helpen. Ze bieden niet alleen materiële steun, maar ook hulp bij digitale vaardigheden, gezondheidsvragen en eenzaamheid.

Jurre van Kamp is de oprichter van Stichting SINA. Hij begon bij de voedselbank en ontwikkelde vanuit daar projecten voor kinderen. Uiteindelijk leidde dit de oprichting van Stichting SINA. De focus ligt op het bieden van de best mogelijke start voor kinderen en het verminderen van stress bij zwangere vrouwen en jonge gezinnen.

Eerste 1000 dagen: Een belangrijke periode

Maaike benadrukt het belang van de eerste 1000 dagen in het leven van een kind. "Vorig jaar kwamen we in contact met Gezonde Kansrijke Start en werden wij betrokken bij de eerste 1000 dagen. We streven ernaar dat alle basisvoorzieningen voor elk kind in Amsterdam beschikbaar zijn. Het besef van de waarde van de eerste 1000 dagen heeft ons aangemoedigd om sneller te handelen. Als we ook maar het kleinste vermoeden hebben van een behoefte, bestellen we gelijk de benodigde spullen om de stress weg te nemen. We zijn ons steeds meer bewust van de impact van stress op zowel de zwangere als het ongeboren kind. Daarom communiceren we duidelijker dat mensen al bij ons terecht kunnen vanaf het begin van de zwangerschap."

Samenwerking met professionals

Stichting SINA probeert nauwe samenwerking met andere professionals te bevorderen. Ze werken veel samen met Ouder Kind Teams en buurtteams. Ze wonen overlegbijeenkomsten bij om aan te geven wat ze kunnen doen voor de inwoners van Amsterdam. Omgekeerd komen andere professionals ook naar hen toe als ze tekorten zien, bijvoorbeeld aan bedden of andere benodigdheden.

In een ideale toekomst zou Maaike graag zien dat ze betrokken worden vanaf het prille begin. Ze merkt op dat pasgeboren baby's momenteel bezoek krijgen van de GGD voor de hielprik. Ze zou graag zien dat ze kunnen samenwerken om te kijken of alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn.

Stichting SINA probeert ook deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten. Hoe meer professionals van hun bestaan en werk weten, hoe beter ze kunnen samenwerken. Maaike ziet dat professionals vaker contact opnemen als ze eenmaal op de hoogte zijn van hun diensten.