Programma Nu Niet Zwanger

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit.
Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo kunnen zij bewuste keuzes maken over hun toekomst, en niet overvallen worden door een onbedoelde zwangerschap.

Voor steeds meer organisaties in Amsterdam is het bespreken van een kinderwens belangrijk en implementeren de methodiek Nu Niet Zwanger.

In Amsterdam zijn de volgende organisaties aangesloten:

 • Buurtteam Amsterdam
 • Cordaan
 • Dokters van de Wereld
 • GGD Amsterdam
 • HVO Querido
 • Leger des Heils
 • P&G292
 • Stichting Ouder- en Kindteam Amsterdam
 • SAG Zorgontwikkeling
 • Stichting Abortuskliniek Amsterdam
 • Timon
 • Veilig Thuis
 • Per Mens
 • Philadelphia
 • Verloskundigen en gynaecologen van het AMC, BovenIJ-Ziekenhuis, OLVG, Vida,
 • Inforsa

Daarnaast onderschrijven overkoepelende organisaties als de SIGRA, ELAA, EVAA en de Raad voor de Kinderbescherming het belang en de implementatie ervan.

Aandachtsfunctionaris binnen elke organisatie

Binnen elke organisatie zijn er aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger. Zij ondersteunen en motiveren hun collega’s om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie bespreekbaar te maken. Ook coachen zij bij complexe gevallen of nemen de gesprekken over als er meer tijd of aandacht nodig is.

Inhoudelijk coördinatoren bij de GGD

GGD Amsterdam heeft bij het Centrum Seksuele Gezondheid 3 inhoudelijk coördinatoren voor het programma. Zij zijn contactpersoon voor de aandachtsfunctionarissen en verzorgen training, intervisie en registratie. Is er complexe casuïstiek of gebrek aan financiële middelen voor anticonceptie? Ook dan kan de aandachtsfunctionaris een beroep doen op de inhoudelijk coördinator.

Contactgegevens:

Mirjam van der Wees (06 10359826)
Marieke Sta van Uiter (06 81927837)
Liselore Leijnse (06 81036149)
nnz@ggd.amsterdam.nl

Ook voor jouw organisatie?

Wil je meer weten over Nu Niet Zwanger? Of wil jouw organisatie Nu Niet Zwanger ook implementeren? Stuur een e-mail naar nnz@ggd.amsterdam.nl

Meer weten over het landelijk programma Nu Niet Zwanger?

Kijk op www.nunietzwanger.nl voor meer informatie over het programma.