Samenvatting onderzoek Motivaction Babyschap

Achtergrond

GGD Amsterdam heeft een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren (door Muzus) naar de reden voor ouders om baby/peutervoeding te kopen uit het babyschap. Dit onderzoek heeft mooie verhalen opgeleverd over hoe moeders naar het babyschap kijken en wat hun beweegreden zijn om die producten te kopen. Daarnaast is in opdracht van Unicef een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de producten. Hier is gekeken in hoeverre deze baby/peuterproducten voldoen aan de schijf van 5 volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Om een beeld te krijgen van omvang van de consumptie van deze baby/peuter producten en het vertrouwen dat mensen hebben in deze producten is door Motivaction een panelonderzoek met online vragenlijst uitgevoerd om dit te achterhalen.

Deelnemers onderzoek

De vragenlijst is uitgezet in het consumentenpanel van Motivaction. Aan dit onderzoek hebben ouders meegedaan die 1, 2 of 3 kinderen hebben in de leeftijdscategorie 0-4 jaar. Motivaction heeft de opdracht gekregen om mensen te werven die representatief zijn voor Nederland en niet specifiek Amsterdam.
In totaal hebben 393 ouders de vragenlijst doorlopen. De meerderheid van de respondenten is man (59%). Bijna de helft van de responderen is tussen de 25 en 34 jaar, 9% is tussen de 20 en 24 jaar en 42% is tussen de 35 en 45 jaar. Verder is 12% laag, 52% midden en 36% hoog opgeleid. Bijna een kwart (22%) verdient beneden modaal, 16% modaal en 27% boven modaal. Van 35% van de respondenten is niet bekend wat hun inkomen is. 70% van de respondenten heeft 1 kind van 0 tot 4 jaar, 28% heeft 2 kinderen in die leeftijdscategorie, 2% heeft 3 kinderen van 0 tot 4 jaar. Verder woont de meerderheid (84%) samen of is getrouwd, 10% woont alleen. Het merendeel van de respondenten was of zelf (47%) of in gelijke mate met hun partner (40%) verantwoordelijk voor het doen van de boodschappen.

In totaal hebben 393 ouders de vragenlijst doorlopen. De meerderheid van de respondenten is man (59%). Bijna de helft van de responderen is tussen de 25 en 34 jaar, 9% is tussen de 20 en 24 jaar en 42% is tussen de 35 en 45 jaar. Verder is 12% laag, 52% midden en 36% hoog opgeleid. Bijna een kwart (22%) verdient beneden modaal, 16% modaal en 27% boven modaal. Van 35% van de respondenten is niet bekend wat hun inkomen is. 70% van de respondenten heeft 1 kind van 0 tot 4 jaar, 28% heeft 2 kinderen in die leeftijdscategorie, 2% heeft 3 kinderen van 0 tot 4 jaar. Verder woont de meerderheid (84%) samen of is getrouwd, 10% woont alleen. Het merendeel van de respondenten was of zelf (47%) of in gelijke mate met hun partner (40%) verantwoordelijk voor het doen van de boodschappen.

Consumptie

Maar liefst 86% van het totaal ondervraagden geeft hun kind(eren) producten uit het babyschap. Dit varieert van minder dan één keer per maand tot dagelijks. Daarvan geeft 71% zijn/haar kind knijpfruit, 70% geeft babysnacks , 69% geeft babykoekjes, 55% geeft maaltijdpotjes, 53% geeft baby drinken (diksap/babysiroop) en 48% geeft babypap.

Er zijn enkele significante verschillen in het koopgedrag wat betreft leeftijd en opleidingsniveau. Jongere ouders geven vaker producten uit het babyschap dan oudere ouders. Alle ouders van tussen de 20 en 25 jaar geven aan met enige regelmaat deze producten te geven, terwijl 72% van de ouders in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar dit doen.
Verder geven ouders met een laag opleidingsniveau vaker producten uit het babyschap aan hun kind dan ouders met een hoog opleidingsniveau. Het verschil is het grootst wat betreft knijpfruit. Van de lager opgeleide ouders geeft 91% knijpfruit aan zijn kind ten opzichte van 63% van de hoger opgeleide ouders.

Gezonde voeding

De meeste ouders, namelijk 62%, gaan actief op zoek naar babyvoeding die zo gezond mogelijk is. Maar bijna de helft van de ouders 48% vindt het lastig om te bepalen welke babyvoeding producten gezond zijn en welke niet. Ook zou 64% willen dat er meer gezonde producten in het babyschap te vinden zijn. Er zijn hierin vrijwel geen verschillen tussen de groepen wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.
Per product is gekeken in hoeverre ouders denken dat dit gezond is. Waar 1 ‘zeer ongezond’ en 10 ‘zeer gezond’ is, geven ouders gemiddeld een 6.5 aan knijpfruit. Dit geldt ook voor maaltijdpotjes. Baby pap krijgt een 6.6, baby snacks een 6.4, babykoekjes en baby drinken een 5.8. Anders gezegd, bij 60% (babykoekjes) tot 75% (babysnacks en babypap) van de mensen scoren deze producten een voldoende wat betreft gezonde voeding.