Spelinloop ondersteunt goed ouderschap

Stichting SPIN organiseert op 3 locaties in Noord een spelinloop. Eén daarvan is het OKT aan het Aldebaranplein in Amsterdam-Noord. Dankzij de nauwere samenwerking tussen het OKT en SPIN kon de spelinloop tijdens de eerste lockdown gewoon doorgaan. Naouar Ajrir, JGZ-verpleegkundige van het OKT Noord West, vertelt hoe ze de ouders konden blijven informeren en geruststellen via Zoom.

Nauwere samenwerking

In het kader van de coalitie Gezonde en Kansrijke Start, heeft Naouar vorig jaar de banden tussen het OKT Noord West en SPIN aangehaald. ‘Door deze nauwere samenwerking kunnen we de ouders nog beter ondersteunen in hun ouderschap,’ vertelt Naouar. ‘Dat doen we onder andere door ze te stimuleren met hun kind te spelen en door ze te informeren over een gezonde leefstijl. De spelinloop heeft daarom iedere week een ander thema, zoals gezonde voeding, positief opvoeden en peuterdansles.’

Ongerustheid wegnemen

Tijdens de spelinloop op het Aldebaranplein beantwoordt een JGZ-verpleegkundige vragen over voeding, sociale interactie, taal- en spraakontwikkeling, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Naouar: ‘Voor sommige vragen schakelen we een ouder- en kindadviseur in. Toen de scholen weer opengingen, vroegen bijvoorbeeld veel ouders zich af of het wel veilig was om hun kinderen naar school te brengen. We zijn er dus ook om angst en ongerustheid weg te nemen. Samen met de ouders kijken we wat zij als probleem zien en samen gaan we op zoek naar de oplossing. We geven ze dus geen ongevraagd advies, maar bekijken problemen vanuit het perspectief van de ouders en zetten ze in hun kracht.’

Creatieve oplossingen

Tijdens de eerste lockdown was er geen spelinloop mogelijk. Naouar is samen met SPIN gaan nadenken over creatieve manieren om de ouders toch te blijven bereiken. ‘Ik heb onder andere voorgesteld om de spelinloop op het OKT voorlopig via Zoom te doen. De online opkomst was lager dan bij de live spelinlopen. Logisch, want vooral minderbedeelde ouders hebben niet allemaal een computer of een goede internetverbinding. Daarom kunnen zij hun vragen ook telefonisch stellen. Daarnaast blijven we via de WhatsApp-groep van SPIN de ouders informeren over activiteiten en tips geven. Bijvoorbeeld over gezonde snacks, het belang van structuur in voeding en van een half uur wandelen per dag.’

Blijven bewegen

De JGZ vindt het belangrijk om ouders te stimuleren met hun kinderen te spelen. Naouar: ‘Vooral nu hebben kinderen beweging nodig. Zeker in Noord, waar wij op allerlei manieren bezig zijn een gezond gewicht te bevorderen bij kwetsbare kinderen. Via de online spelinloop laten we de ouders daarom zien dat er thuis veel mogelijk is op gebied van bewegingsspelletjes. Voor de iets oudere kinderen hebben we beweegspelletjes bedacht, die ze in combinatie met hun huiswerk kunnen doen. We proberen vooral de ouders bewust te maken van hun gedrag; dat ze niet alleen focussen op wat er niet kan, maar creatief omgaan met wat wél kan.’

Assia, moeder van Asra (3)

‘Asra heeft 2 broers, maar die zijn een stuk ouder. Daarom ben ik op zoek gegaan naar speelkameraadjes van haar eigen leeftijd. Vanaf dat Asra 8 maanden is, gaan we iedere week naar de spelinloop. Tijdens de eerste lockdown kon Asra dankzij de online spelinloop andere kindjes en de haar zo bekende gezichten van de begeleidsters blijven zien. Ze deden zang- en dansspelletjes, zoals hoofd, schouders, knie en teen. Dat vond Asra heel leuk.

Ik vind de spelinloop geweldig. Asra heeft er goed leren samenspelen en delen. Ikzelf heb er waardevol opvoedadvies gekregen. Bijvoorbeeld over hoe ik Asra van haar speentje af kon krijgen.’

Stichting SPIN heeft als doel kinderen in Noord kansrijk te laten opgroeien in prettige, leefbare buurten. Ze bieden kinderen een veilige en avontuurlijke speelplek in een van de 8 speeltuinen die ze, verspreid over heel Amsterdam-Noord, beheren. Voor kinderen tot 4 jaar en hun ouders organiseren ze spelinlopen. Daar krijgen ouders tips over hoe ze met hun kinderen kunnen spelen. Dat versterkt hun band en helpt de kinderen in hun (taal)ontwikkeling. Ook kunnen ouders er terecht met hun vragen over spelen en opvoeden.