Routekaarten helpen om psychosociale situatie vroeg te signaleren tijdens zwangerschap

De psychosociale situatie waarin een aanstaande moeder zich bevindt is veelal voorspellend voor haar gezondheid en welzijn en voor haar nog ongeboren kind. Het is daarom belangrijk om tijdens de zwangerschap goed zicht te krijgen op o.a. de psychosociale omstandigheden.

Deze routekaarten helpen de zorgprofessional om de psychosociale situatie van een zwangere te inventariseren en eventuele acties snel te vinden.

Psychosociaal welbevinden kent vele determinanten. Om deze goed te signaleren is er een routekaart voor verschillende factoren, die zorgprofessionals in de geboortezorg, 1e en 2e lijn, kraamzorg en JGZ kunnen gebruiken.


Uitgangspunten bij de routekaarten

  • De juiste zorg op de juiste plaats: zet zo veel mogelijk de benodigde hulp en ondersteuning in in de wijk en binnen de eerstelijnszorg.
  • Zet zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig
  • De routekaarten zijn richting geven en geen protocollen maar helpen bij het maken van afwegingen welke hulp en ondersteuning je kunt inzetten.

Download de routekaarten hier (PDF, 327 kB)

Vragen

Vragen over de routekaarten? Mail ons via gks@ggd.amsterdam.nl