Pad tot huidige pagina

Gezondheidszorg in Nederland

Hier vindt u algemene informatie over de gezondheidszorg in Nederland en informatie waarvoor u bij de GGD terecht kunt. Ook vindt u hier enkele verwijzingen voor vragen die niet bij de GGD horen.

Gezondheidszorg in Nederland.

Zorgverzekering

Iedere inwoner van Nederland moet verplicht een basis ziektekostenverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekering wordt maandelijks betaald, ook als je geen ziektekosten hebt gemaakt.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag, bovenop uw maandelijkse ziektekostenverzekering, dat u zelf dient te betalen voor bijvoorbeeld medicijngebruik. U kunt de hoogte van het eigen risico doorgaans zelf bepalen, maar er is wel een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. Als u over het bedrag van uw eigen risico heen bent gegaan, betaalt de zorgverzekeraar de rest van de ziektekosten die daarvoor in aanmerking komen.

Recht op medisch noodzakelijke zorg

Volgens de wet hebben alle inwoners van Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg. Inwoners zonder geldige verblijfspapieren of zorgverzekering en inwoners die de zorg niet kunnen betalen hebben hier ook recht op. Zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht, zij mogen de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen informatie over u verstrekken.

Huisarts

Als u ziek bent, moet u als eerst contact opnemen met uw huisarts. Het is handig om een huisarts bij u in de buurt te zoeken en ook steeds naar dezelfde huisarts te gaan, zodat uw gezondheidshistorie altijd bekend is. De huisarts zal u indien nodig doorverwijzen naar een specialist. Zonder doorverwijzing kunt u niet door een specialist (in bijvoorbeeld een ziekenhuis) geholpen worden.

Tandarts

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg, die bijvoorbeeld door mondhygiënisten wordt gegeven, vallen voor volwassenen vanaf 18 jaar niet onder de basisverzekering. Soms is het wel mogelijk om een vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vergoedingen van een kunstgebit of een bezoek aan de kaakchirurg. Voor het maken van een afspraak bij de tandarts heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts.

De verloskundige

Tijdens uw zwangerschap is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Hiervoor kunt u terecht bij de verloskundige, het wordt aangeraden om dit vóór de derde maand van uw zwangerschap te doen. Voor een bezoek aan de verloskundige heeft u geen verwijsbrief nodig.

Ziekenhuis

U kunt alleen met een verwijsbrief van uw huisarts naar het ziekenhuis. In elke regio bevindt zich minimaal één ziekenhuis waarin inwoners zonder geldige verblijfsvergunning terechtkunnen. In Amsterdam zijn dit het AMC en het VUmc.

Spoedeisende hulp

Spoedeisende hulp geldt alleen in gevallen van ernstige ongelukken of levensbedreigende situaties. Ieder ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulpafdeling die 24 uur te bereiken is en waar u geholpen kunt worden. U heeft geen verwijsbrief nodig om bij de spoedeisende hulp terecht te kunnen. Als de komst van een ambulance nodig is, kunt u het (gratis) nummer 112 bellen.

Apotheek en drogisterij

In de apotheek zijn medicijnen alleen met een recept van uw huisarts te verkrijgen. In iedere gemeente is er minimaal één apotheek waarin patiënten zonder verblijfsvergunning terechtkunnen. In Amsterdam zijn dit onder meer apotheek Ganzenhoef, apotheek Caleidoscoop en BENU apotheek Haveneiland. Voor reguliere medicijnen, zoals paracetamol, heeft u geen recept nodig.

Geestelijke gezondheidszorg

Als u last heeft van psychische problemen, zoals depressie of angsten, dan kunt u praten met een psycholoog of psychiater. Dit kan alleen met een verwijsbrief van uw huisarts.

Zorg voor kinderen

Na de geboorte van uw kind moet u hem of haar meteen inschrijven bij uw gemeente. Kinderen tussen nul en vier jaar kunnen gratis gecontroleerd en gevaccineerd worden door het consultatiebureau. Voor kinderen en jeugdigen tussen 4 en 19 jaar is er gratis zorg door de schoolarts en de schoolverpleegkundige.

GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam beschermt en bevordert de volksgezondheid in Amsterdam en de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). Als onderdeel van de publieke gezondheidszorg biedt de GGD  een breed scala aan diensten, zoals kindervaccinaties, binnenmilieu, en Soa onderzoek. Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Waarvoor kan ik terecht bij de GGD Amsterdam?

De GGD, de Geneeskundige en Gezondheidsdienst, heeft binnen zijn werkgebied een breed pakket aan diensten en taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Toch is er soms een verkeerd idee waar deze dienstverlening uit bestaat en waar u dus wel of niet mee terecht kunt bij de GGD. Om dit wat duidelijker te maken het volgende: een deel van de diensten van de GGD is publieksgericht en staan direct, tijdens openingsuren, ter beschikking van de inwoners. Een overzicht van deze publieksafdelingen treft u hieronder aan. Aansluitend volgt een beperkte weergave van de verdere GGD activiteiten in het werkgebied.

Publieksafdelingen

  • Als u onveilige seks heeft gehad of denkt dat er een seksueel overdraagbare aandoening (soa) of hiv infectie in het spel is kunt u zich, als u aan de criteria voldoet, laten onderzoeken en behandelen bij de Soa-polikliniek. Bij vragen over seksualiteit, anticonceptie en (ongewenste) zwangerschap kunt u terecht op het Sense spreekuur.
  • Als u op reis gaat kunt u terecht bij het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau voor een gezondheidsadvies, vaccinaties en/of malariarecept
  • Bij een reis langer dan drie maanden is ook een tbc advies aan te raden. Ook als uw arts u doorverwijst kunt u terecht bij de afdeling Tuberculosebestrijding
  • Uw kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen terecht bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg voor preventie van ziekte (vaccinaties, voorlichting), vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen of tijdige verwijzing
  • De geïntegreerde voorzieningen bieden hulp bij verslavingsproblemen (bij verslaving aan opiaten of een combinatie hiervan met andere middelen).
  • Hygiëneadviezen op het gebied van (groot)keukens, tatoeages, piercings en permanent make-up, verpleeghuishygiëne, legionellabestrijding et cetera
  • Op drie dagdelen per week kunt u anoniem drugs laten testen

Overige GGD werkzaamheden

De overige GGD werkzaamheden vinden alleen plaats in opdracht van gemeentelijke en/of particuliere instellingen. Hierbij valt onder andere te denken aan het werk van politie- en keuringsartsen, gezondheidsvoorlichting in opdracht van scholen, regievoering bij grotere zedenzaken, inspectie van kinderopvangcentra, bij onderzoek naar een eventuele relatie tussen milieu en gezondheidsklachten.

Ook kan de GGD in opdracht van zogeheten Meldpunten Zorg en Overlast overgaan tot ontruiming en schoonmaak van woningen in het geval van een enorme woningvervuiling. Dit laatste betreft vrijwel altijd psychiatrische patiënten die zich in de maatschappij niet of nauwelijks kunnen handhaven.
Daarnaast verricht de GGD veel wetenschappelijk (gezondheids-)onderzoek en zet zich in om waar nodig gezondheidsbevorderend gedrag aan te leren en te stimuleren.

Gezondheidsvragen waarvoor u niet bij de GGD terecht kunt

Afkicken van een verslaving

Heroïne en methadon

Drugshulpverlening bij de GGD is alleen gericht op mensen die verslaafd zijn aan zogeheten roesopiaten, zoals heroïne, dit eventueel in combinatie met andere drugs als cocaïne.
De hulpverlening bestaat onder meer uit het bieden van een combinatie van methadonbehandeling en andere hulpverlening aan de groep chronisch verslaafden in Amsterdam. Daarnaast is er een groep heroïneverslaafden waarbij de bestaande behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Aan deze groep wordt onder toezicht op medische basis heroïne verstrekt.
De geboden hulp is op basis van vrijwilligheid en niet gericht op het afkicken maar op onderhoud, waarbij de GGD bij de gebruikers gezond gedrag probeert te stimuleren en de risico's op ernstige ziektes als tbc, geslachtsziekten, hepatitis en hiv probeert te verkleinen.
Voor meer informatie over drugshulpverlening van de GGD bekijk de informatie over de Geintegreerde Voorzieningen.

Hulp bij verslavingen

Indien u problemen heeft met drugs als cannabis (wiet, hasj), xtc, paddo's, cocaïne, amfetaminen et cetera of heeft u een alcohol- of gokprobleem, dan kunt u contact opnemen met welzijnsinstelling De Jellinek, telefoon 088-505 1220. Voor meer informatie kijk op www.jellinek.nl.

Meer informatie over drugs is te verkrijgen via www.drugsinfo.nl (Trimbosinstituut) of via de Drugs Informatielijn, telefoon 0900 - 1995 (0,10 euro per minuut).

EHBO en AED cursussen

De GGD Amsterdam verzorgt geen EHBO of AED cursussen. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij de EHBO vereniging Amsterdam.
Voor een AED cursus kunt u terecht bij het Rode Kruis of de Hartstichting

Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker

Voor al uw vragen en verzoeken op gebied van het bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker kunt u terecht bij Bevolkingsonderzoek Midden-West, www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl

Vaccinatiegegevens BMR/DTP opvragen

Voor vragen over vaccinatiegegevens (of oproepkaart)  kunt u contact opnemen met de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's in uw regio.

Regiokantoor RIVM-DVP West (voor Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland)
Postbus 654
2700 AR Zoetermeer
T (088) 6788930
dvpwest.rvp@rivm.nl