Pad tot huidige pagina

Toegankelijkheidsverklaring

Het is belangrijk dat iedereen onze online informatie gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. Daarom besteden we veel aandacht aan de toegankelijkheid van onze websites. We doen dit door onze website te laten voldoen aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijn (WCAG 2.0). Bijna alle informatie op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl voldoet minimaal aan niveau A van deze richtlijn. Er zijn een paar uitzonderingen waar onze content soms niet volledig volgens deze richtlijn is:

PDF’s

Specificatie

PDF-documenten op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl.

Oorzaak

Omdat PDF's via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern dan wel extern) en niet iedereen over de kennis/software beschikt om een PDF geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle PDF-bestanden op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl aan de webrichtlijnen.

Gevolg

Niet alle PDF’s op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl zijn volledig toegankelijk voor mensen met een beperking.

Alternatieven

De Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam heeft een aantal eisen waaraan PDF’s minimaal moeten voldoen voor ze geplaatst mogen worden op de website. PDF’s mogen bijvoorbeeld niet gescand zijn (de tekst moet selecteerbaar zijn), belangrijke gegevens worden in de metadata aangeboden (bijvoorbeeld titel, auteur, datum) en de PDF wordt opgeslagen in het formaat PDF/UA-1. Bij cruciale onderdelen op de site worden PDF’s volledig toegankelijk aangeboden of wordt de informatie in HTML aangeboden.

Maatregelen

De Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam streeft ernaar om PDF’s volledig toegankelijk aan te bieden. Bij PDF’s die door externe partijen worden gemaakt, wordt deze eis direct meegenomen in het proces. Over het algemeen moeten PDF’s minimaal voldoen aan eerder genoemde eisen.

Planning

Deze maatregelen zijn reeds in gang gezet.

Widgets

Specificatie

Externe content die op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl staat in een widget.

Oorzaak

Amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl maakt soms gebruik van widgets die door externe partijen zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een embed van een Twitterfeed. Het is niet altijd mogelijk om content van derden volledig toegankelijk aan te bieden.

Gevolg

Sommige widgets op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl zijn niet volledig toegankelijk voor mensen met een beperking.

Alternatieven

Wanneer cruciale informatie wordt aangeboden via een niet-volledig toegankelijke widget, wordt deze informatie ook in een andere vorm aangeboden (bijvoorbeeld in gewone HTML of een toegankelijke PDF).

Maatregelen

Bij nieuwe widgets die in opdracht van de Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam worden gemaakt, wordt vereist dat deze volledig toegankelijk worden gebouwd. Voor widgets waarbij dat niet geldt wordt de informatie op een alternatieve manier gepresenteerd.

Planning

Bovengenoemde maatregelen zijn reeds in gang gezet.

Video’s

Specificatie

Video’s op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl.

Oorzaak

Sommige video’s op www.amsterdam.nl / www.ggd.amsterdam.nl worden tijdelijk aangeboden (bijvoorbeeld als ze onderdeel uitmaken van een nieuwsbericht). Het is niet altijd mogelijk om zulke video’s in korte tijd volledig toegankelijk te maken. Omdat ze slechts tijdelijk online staan, wordt ervoor gekozen om ze toch te plaatsen. Dit komt voort uit het feit dat de Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam het belangrijker vindt om op dat moment actueel te zijn.

Alternatieven

Wanneer er belangrijke informatie in een ontoegankelijke video wordt gepresenteerd, zal deze worden opgenomen in de lopende tekst op dezelfde pagina.

Maatregelen

Video’s die langere periode online staan en die cruciale informatie bevatten, worden voorzien van ondertiteling en (indien nodig) audiotranscriptie. Wanneer de informatie in video’s niet volledig toegankelijk is, wordt deze ook aangeboden in HTML.

Planning

Deze maatregelen zijn reeds in gang gezet.