Leefomgeving

28 februari 2019

De afdeling Leefomgeving signaleert problemen in de relatie tussen milieu en gezondheid, doet onderzoek naar de leefomgeving van de Amsterdamse bevolking, adviseert hierover en neemt maatregelen om deze te verbeteren. Maatregelen kunnen te maken hebben met het binnenmilieu van huizen en gebouwen, met de lucht, de bodem, geluid, stank en elektromagnetische velden. Het beheersen van dierplagen behoort ook tot de taken van de afdeling.

Leefomgeving

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
(020) 555 5405

Contactformulier Leefomgeving

Luchtkwaliteit

(020) 555 5405
LO@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie over Leefomgeving.