Pad tot huidige pagina

Kwaliteitscertificaten

Binnen de GGD Amsterdam is veel aandacht voor kwaliteitszorg. De eerste kwaliteitssystemen zijn ontstaan in de jaren '90. Vanaf 2003 zijn steeds meer onderdelen gecertificeerd of geaccrediteerd.

Op dit moment gelden voor onderdelen van de werkzaamheden van de GGD de volgende kwaliteitsnormen en richtlijnen:

ISO voor de Zorg

(NEN-EN 15224, versie 2017)

  • Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie
  • Forensische Geneeskunde en Medische Advisering
  • GHOR bureau
  • Infectieziektenbestrijding en -preventie en Inspectie
  • Jeugdgezondheidszorg 0-19
  • Medisch Milieukundige zorg
  • Dierplaagbeheersing
  • Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg
  • Veilig Thuis 020

ISO 17025

Algemene eisen aan de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria, zie de scope bij de Raad van Accreditatie, accreditatienummer L426

Hieronder is per afdeling aangegeven voor welke norm of richtlijn een externe beoordeling positief is afgerond:

Afdeling

Certificaat
Certificaten per afdeling

GGD

Directie
Stafafdelingen
Ondersteunende afdelingen

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Forensische Geneeskunde en Medische Advisering (FGMA)

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Leefomgeving

Dierplaagbeheersing

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Epidemiologie,Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Infectieziekten

Algemene Infectieziekten

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Infectieziekten

Reizigersadvies en Vaccinatie (RAV)

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 125 kB)

ISO-certificaat voor het RAV GGD Amsterdam-Amstelland

Afdeling Infectieziekten

SOA polikliniek

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Infectieziekten

Hygiëne & Inspectie (H&I)

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Infectieziekten

Tuberculose (TBC)

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Infectieziekten

Onderzoek

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Infectieziekten

Streeklaboratorium

Download certificaat (PDF, 240 kB)

Registratienummer en scope

RVA-certificaat Streeklaboratorium

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Jeugdgezondheidszorg
borstvoedingscertificaat

Download certificaat (PDF, 120 kB)

Afdeling MGGZ

Vangnet & Advies

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling MGGZ

Steunpunt Seksueel Geweld

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling MGGZ

Geïntegreerde Voorzieningen

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Leefomgeving

Milieu en Gezondheid

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)

Afdeling Leefomgeving

Luchtkwaliteit

Download certificaat (PNG, 1,8 MB)

Afdeling Veilig Thuis 020

ISO voor de Zorg

Download ISO voor de Zorg certificaat (PDF, 108 kB)