Pad tot huidige pagina

Kwaliteitscertificaten

10 december 2018

Binnen de GGD Amsterdam is veel aandacht voor kwaliteitszorg. De eerste kwaliteitssystemen zijn ontstaan in de jaren '90. Vanaf 2003 zijn steeds meer onderdelen gecertificeerd of geaccrediteerd.

Op dit moment gelden voor onderdelen van de werkzaamheden van de GGD de volgende kwaliteitsnormen en richtlijnen:

HKZ

 • HKZ Publieke Gezondheidszorg (2011)
  · Epidemiologie en Beleidsadvisering
  · Forensische Geneeskunde
  · Gezondheidsbevordering
  · Infectieziektebestrijding
  · Jeugdgezondheidszorg 0-19
  · Medisch Milieukundige zorg
  · Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • HKZ Certificatieschema GHOR Bureau

_________________________

ISO 17025

 • Algemene eisen aan de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria, zie de scope bij de Raad van Accreditatie, accreditatienummer L426

_________________________

ISO 9001

 • Voor werkzaamheden die niet onder één van de bovenstaande normen of richtlijnen vallen.


_________________________

In de onderstaande tabel is per afdeling aangegeven voor welke norm of richtlijn een externe beoordeling positief is afgerond:

Certificaat Cluster / afdeling Norm / richtlijn

GGD

Directie
Stafafdelingen
Ondersteunende afdelingen

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Forensische geneeskunde

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ / ISO9001

Afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Sociaal Medische Advisering

Download certificaat (PDF, 110 kB)

Afdeling Leefomgeving

Dierplaagbeheersing

Download certificaat (PDF, 62 kB)

-

Afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ)

Download certificaat (PDF, 2,2 MB)

-

Afdeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Download certificaat (PDF, 90 kB)

HKZ

Afdeling Infectieziekten

Algemene Infectieziekten (IZ)

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Infectieziekten

SOA

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Infectieziekten

H&I

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Infectieziekten

TBC

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Infectieziekten

Onderzoek

Download certificaat (PDF, 110 kB)

-

Afdeling Infectieziekten

Streeklaboratorium

Download certificaat (PDF, 155 kB)

Registratienummer en scope

-

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Jeugdgezondheidszorg
borstvoedingscertificaat

Download certificaat (PDF, 120 kB)

-

Afdeling MGGZ

Vangnet

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling MGGZ

Steunpunt Seksueel
Geweld

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling MGGZ

Geïntegreerde Voorzieningen

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Leefomgeving

Milieu en Gezondheid

Download certificaat (PDF, 110 kB)

HKZ

Afdeling Leefomgeving

Luchtkwaliteit

Download certificaat (PDF, 3,3 MB)

ISO17025
L426