Pad tot huidige pagina

Missie van de GGD Amsterdam

'Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied'

Wat houdt de missie in?

De missie van de GGD Amsterdam geeft aan waar de GGD in de kern mee bezig is, waartoe wij hier in Amsterdam (en daarbuiten) functioneren; het beschermen van de volksgezondheid tegen risicofactoren.
Maar niet alleen het beschermen van de volksgezondheid is onze taak, maar ook de actievere bevordering van de volksgezondheid waar dat nodig is.

De toevoeging 'in het werkgebied' geeft aan dat niet alleen de stad Amsterdam ons werkgebied is maar zich ook voor enkele taken (bijvoorbeeld geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) uitstrekt naar de omliggende regio en zelfs naar het landelijk en internationaal niveau (bijvoorbeeld bestrijding van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen en HIV/ Aidsonderzoek).

Hoe voeren we deze missie uit?

Wij kiezen ervoor als breed uitvoerende dienst te blijven functioneren. Vanuit die positie heb je een concrete toegevoegde waarde voor de stad. Vanuit die positie ook houd je je kennis van de openbare gezondheidszorg op peil en blijf je een serieuze gesprekspartner voor het zorgveld omdat je weet wat er speelt, hierdoor ben je als dienst tevens een betere adviseur aan het gemeentebestuur. Vanuit de positie sta je ook sterker om vorm te geven aan de missie.

Doelstellingen

Willen we deze missie waar kunnen maken op een kwalitatief goede wijze, in een omgeving waarin veel en meer (OGZ-)problemen op ons afkomen dan elders in het land, dan is een sterke GGD nodig die haar positie op de volgende manieren verstevigt:

  • versterking spil-, signaal- en verwijsfunctie van de GGD Amsterdam, meer communicatie en coördinatie op terrein van Openbare Gezondheidszorg
  • versterking van een geïntegreerde aanpak, vanwege meervoudige karakter gezondheidsproblemen; zie bijv OKC of meldpunten extreme overlast
  • versterken van kwaliteit (waarbij de hulpvraag het uitgangspunt is) en onderzoekstaak, waaronder effect-evaluaties
  • vergroting zichtbaarheid van de GGD Amsterdam bij groepen waarvoor dit nodig is en bij organisaties in het veld, vanwege dreigende vervaging van de OGZ
  • behoud van uitvoeringstaak vanwege de versterkende koppeling met advisering en onderzoek